Uvajalni dan za bruce


Alma Mater Europaea - ECM se je v četrtek, 1. oktobra, pridružilo več kot 250 brucov in bruck. Sprejem je potekal v novih prostorih na Alma Mater.

Poleg uvodnega protakolarnega sprejema, kjer se je novim študentom predstavilo pedagoško in nepedagoško vodstvo v Alma Mater, so bruci dobili osnovne informacije o poteku študijskega procesa, o obštudijskih dejavnostih, ERASMUS izmenjavah, pravilih na Alma Mater. Z njimi so izkušnje delili tudi tutorji študentje, v drugem delu predstavitve študijskega procesa, pa so se je študentom fizioterapije, socialne gerontologije, managementa in zdravstvene nege, predstavil urnik ter nekateri učitelji, ki bodo predavali v prvem letniku.

 

Galerija