Vabimo k oddaji člankov za revijo JHRS


Alma Mater Europaea – ECM in Makedonsko znanstveno društvo za avtizem, ki skupaj ustvarjata multidisciplinarno, recenzirano, znanstveno, mednarodno in elektronska revijo Journal of Health and Rehabilitation Sciences (JHRS), vabita k oddaji člankov.

Revija Journal of Health and Rehabilitation Sciences je posvečena znanstvenemu preučevanju zdravstvenih motenj in rehabilitacije. Široka vsebina bo zajemala ugotovitve zdravstvenih, psiholoških, bioloških, izobraževalnih, genetskih, medicinskih, psihiatričnih in socioloških študij ter etične, filozofske in pravne prispevke, ki krepijo znanje o preprečevanju in zdravljenju invalidnosti.

»Za objavo bodo upoštevani izvirni in pregledni članki, kratka poročila, pisma uredniku, klinične izkušnje, pregled primerov, doktorske disertacije, magisteriji, uvodniki, hitre komunikacije in drugi prispevki z vseh področij zdravstvenih in rehabilitacijskih ved ter posebnih izobraževanj, psihologije, socialne politike in drugih,« sporoča glavni urednik JHRS prof. dr. Vladimir Trajkovski in dodaja, da bo na leto objavljenih okoli 20 člankov, ki jih bosta predhodno pregledala najmanj dva neznana recenzenta.

Navodila za oblikovanje člankov:

  • besedilo v Word formatu;

  • pisava Times New Roman 12;

  • dolžina največ 30.000 znakov brez presledkov (vključno s povzetki, tabelami, slikami in literaturo);

  • A4 format;

  • širina robov 2 cm;

  • razmik vrstic 1,5;

  • slog sklicevanja APA.

Rok za oddajo je 31. oktober 2022.

Več informacij najdete na spletni strani https://jhrs.almamater.si/.