Več kot 450 prijav


Februarja je Alma Mater Europaea – ECM razpisala 60 prostih mest za podiplomsko funkcionalno izobraževanje na področju avtizma, ki ga pripravljamo v projektu Zora. Na razpis se je prijavilo več kot 450 zainteresiranih strokovnjakov različnih profilov, ki imajo dokončano najmanj visokošolsko izobrazbo.

Pretekli teden smo tiste, ki bodo v petek, 3. 4. 2015, ob 16.00 začeli z izobraževanjem v Ljubljani, obvestili, da so bili uspešno izbrani ter o nadaljnjem poteku študija.

Projekt ZORA je namenjen otrokom in mladostnikom z avtizmom, njihovim staršem in strokovnjakom, ki delajo z osebami z avtizmom na področju zdravstvenega varstva, izobraževanja in socialnih zadev. Nosilec projekta je Zavod Inštitut za avtizem in sorodne motnje, poleg Alma Mater Europaea – ECM pa sodelujejo kot partnerji še Mestna občina Maribor, Oslo University Hospital The National Autism Unit in Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke. Projektni cilj je, da se vzpostavi »veriga dosežkov« v smislu, da imajo otroci z avtizmom, ki so vključeni v zgodnjo terapevtsko obravnavo, bistveno boljše uspehe pri učenju in šolanju in kasneje pri socialnem vključevanju, kar posledično pomeni tudi boljše duševno zdravje teh oseb ter boljše zdravje in kvaliteto življenja njihovih družin. Rezultati našega skupnega dela bodo:

- 55 izobraženih strokovnjakov iz cele Slovenije (podiplomsko izobraževanje strokovnjakov, ki delajo z otroci in odraslimi z avtizmom);

- v zgodnjo obravnavo bo vključenih 100 otrok z avtizmom;

- vzpostavljen bo center za kratkotrajno bivanje otrok in mladostnikov (respite), kot podpora staršem, kar je v Sloveniji novost;

- 50 otrok iz cele Slovenije bo vključenih v center za kratkotrajno bivanje otrok in mladostnikov;

- 100 staršev iz cele Slovenije bo vključenih v izobraževanje v obliki  seminarjev, delavnic in individualnih srečanj z namenom, da se jih s pomočjo dodatnih znanj usposobi, da bi bolje razumeli razvojne in vedenjske posebnosti svojih otrok in bi jim znali učinkovito pomagati.

Vodja projekta je vodilna strokovnjakinja za avtizem v Sloveniji, dr. Marta Macedoni – Lukšič. Projekt kar v 90% sofinancira kraljevina Norveška v okviru Norveškega finančnega mehanizma, teče pa do konca aprila 2016.