Veščine za učinkovito vodenje projektov


Alma Mater se je v Madridu udeležila srečanja projekta PM2EU, namen katerega je vodjem projektov ponuditi ustrezno orodje za učinkovito vodenje.

»Seznanili smo se s pripravo učnih načrtov za poučevanje EU metodologije za vodnje projektov PM2, ki jo je razvila Evropska komisija in poteka v sodelovanju s sedmimi evropskimi partnerji pod vodstvom Univerze Tor Vergata iz Rima,« pojasni mag. Tomaž Klojčnik, ki se je skupaj z dr. Reinhardom Wagnerjem dodgodka udeležil v imenu Alma Mater Europaea - ECM.

Študenti druge in tretje stopnje projektnega managementa na Alma Mater bodo že v prihodnjem letu vključeni v namenski program izobraževanja, kjer bodo na praktičnih primerih spoznali, kako se pripravi in vodi projekte, ki jih financira Španija. »Sestavni del izobraževanja, ki bo v bodoče redni del študijskega procesa na Alma Mater, bo tudi srečanje vseh študentov in partnerjev v Rimu, kjer bodo izmenjali pridobljena znanja,« še zaključi mag. Klojčnik.