Vladavina prava v slovenskem ustavnem redu in širše


Doc. dr. Luka Martin Tomažič je izsledke po opravljeni analizi sodne prakse Ustavnega sodišča Republike Slovenije o uporabi in razumevanju pojma vladavine prava izdal monografijo z naslovom Vladavina prava v slovenskem ustavnem redu. V okviru predstavitve monografije se je v studiu Alma Mater na to temo odvila poglobljena okrogla miza.

Raziskovalcu in docentu za področje prava dr. Luki Martinu Tomažiču sta se pri zanimivi razpravi pridružila profesor kazenskega prava in upokojeni višji sodnik dr. Zlatan Dežman in profesorica evropskega in mednarodnega prava dr. Petra Weingerl. Okroglo mizo je moderirala Špela Pokeržnik

Sogovorniki so razpravljali o pomeni vladavine prava na ravni Slovenije in Evropske unije. Analizirali so povezanost pojma vladavine prava z varstvom človekovih pravic, svobodo medijev in občim dobrim.

Dr. Luka Martin Tomažič je predstavil izsledke svoje raziskave iz knjige Vladavina prava v slovenskem ustavnem redu. "V Sloveniji ugotavljam razkorak med zapisanim pravom in življenjsko stvarnostjo ter prenizko stopnjo razvitosti koncepta vladavine prava v ustavnosodni praksi. Vladavina prava je ideal pravnega sistema. Zahteva, da nihče, niti država, ni nad pravnim redom. Je nedoločni pojem z neskončnim pomenskim dosegom. Ali je prepoved korupcije del vladavine prava? Ali je prav, da Ustavno sodišče poudarja, da je spoštovanje sodnih odločb v njenem jedru? Kaj ima vladavina prava opraviti z demokracijo? Na ta in druga vprašanja odgovarjam tudi v monografiji, ko po vzoru profesorja Fullerja s Harvarda ugotovim osem zaželenih lastnosti slovenskega pravnega sistema,« pojasnjuje dr. Tomažič, ki podrobneje predstavi tudi nekatere tuje poglede na vladavino prava in s tem obogati domačo teorijo in prakso.  

Dr. Dežman, dr. Weingerlova in dr. Tomažič so izpostavili še odgovornost vsakega posameznika, da opozari, kadar država odstopa od ideala vladavine prava in varovanja človekovih pravic.

Posnetek celotne okrogle mize si lahko ogledate TUKAJ. Monografija Vladavina prava v slovenskem ustavnem redu pa je dostopna na TEJ povezavi.