Z znanjem iz prakse do službe


Izobraževanje. »Sama sem se odločila za študij, ki ti omogoča vzporedno graditi tudi kariero. Tekom študija sem ustanovila svoje podjetje. Izbrala sem smer managment, saj me je prepričal izbor predmetov s področja ekonomije, vodenja, informatike in prava,« je pojasnila Tea Uršič, diplomantka 1. bolonjske štopnje študija managment na Alma Mater Europaea – ECM.

Dodaja še, da je dolgo iskala študij, ki bi ji omogočal predvsem praktičen prikaza predmetov ter kjer predvajajo strokovnjaki iz prakse. »To, da so vsa predavanja snemana in si jih lahko ogledaš kjerkoli, kadarkoli večkrat, je bila velika prednost, da sem skozi ves študij še pridno delala ter si nabirala izkušnje. Veliko lažje je, če po diplomi lahko morebitnemu delodajalcu predložiš še vse izkušnje, ki si si jih nabral že tekom študija, « še zaključi Uršičeva.

Po podatkih Statističnega urada RS se je  v lanskem študijskem letu za študij odločilo manj oseb kot leto povprej in to kljub temu, da je odstotek brezposlenih med tistimi, ki imajo dokočano višjo stopnjo izobrazbe, najnižji. Še vedno pa narašča povpraševanje po visoko izobraženih kadrih s področja zdravstva, nege, fizioterapije in managmenta. »Poleg tega, da v Sloveniji kronično primankuje fizioterapevtov in zdravstvenih negovalcev, je v Avstriji stanje še slabše. Delodajalci pri severnih sosedi celo štipendirajo študente iz Alma Mater, da si tako pridobijo in zagotovijo visoko izobražen kader za delo v njihovih zdravstvenih in rehabilitacijskih zavodih,« je pojasnil dr. Goran Gumze, vodja mednarodne pisarne na Alma Mater Europaea – ECM.


Alma Mater Europaea – ECM vabi na informativne dneve v petek, 14. februarja 2020, ob 11.00 in 15. uri, ter v soboto, 15. februarja 2020, ob 10.00 na lokacijah: Maribor (Slovenska 17), Ljubljana (Neubergerjeva 31), Koper (Trubarjeva 1), Murska Sobota (Lendavska 9). Učitelji in študenti bodo predstavili prednosti študija za zaposljive poklice, in sicer fizioterapije, managmenta, zdravstvene nege, socilane gerontologije, arhivistike, humanistike, plesa -koreografije, spletnih in informacijskih tehnologij. Več si preberite TUKAJ.