Za človeka gre 2023: Zbornik povzetkov


Alma Mater Europaea in Evropska akademija znanosti in umetnosti iz Salzburga sta 11. mednarodno znanstveno konferenco »Za človeka gre« 2023 posvetili aktualnim izzivom družbenega in tehnološkega razvoja, da bi ta služil varnosti in dostojanstvu.

Pričujoči zbornik predstavlja povzetke večine udeležencev, ki so prispevke predstavili na 81 panelih z več kot 300 govorniki. Ugledni mednarodni znanstveniki in strokovnjaki s področja znanosti in umetnosti so svetu predstavili svoje dosežke ter z našimi profesorji in študenti analizirali pereče izzive z namenom, da se odkrijejo poti za njihovo premagovanje.

Obravnavali so številna vprašanja iz prakse, teorije s področja izobraževanja in mentalnega zdravja, specialnimi vprašanji s področja fizioterapije, nevroznanosti, socialne gerontologije, medicine in zdravja. Vsebinsko bogata je bila sekcija s področja pravne problematike, ki je obravnavala ustavno pravna vprašanja, človekove pravice, volitve ter številna mejna vprašanja vezana na tehnološke spremembe, umetno inteligenco, politične sisteme, človekove pravice in miru v teh turbulentnih časih.

Posebna sekcija s področja Projektnega managementa je odprla vprašanja poslovnega in tehnološkega značaja projektifikacije družbe. Sekcija Uporabne umetne inteligence, kot novega orodja družbe prihodnosti, je opozorila na tehnološke, ekonomske, komunikacijske in etične vidike nove realnosti. Znanstveniki s področja humanistike so posebej obravnavali vidike kulturnih formacij ter vlogo različnih medijev in kulturnih institucij v digitalni dobi. Tradicionalno je bila na konferenci močno zastopana arhivska znanost, letos posvečena varnostnemu vidiku arhivov.

Sporočilo letošnje konference je, »da smo vsi odgovorni, da socialni in tehnološki razvoj vodita k varnosti in dostojanstvu,« je poudaril predsednik Alma Mater Europaea – ECM prof. dr. Ludvik Toplak.

Zbornik najdete TUKAJ.