Založba Alma Mater Press v minulem letu objavila kar 27 publikacij


Založba Alma Mater Press, ki deluje v okviru Alma Mater Europaea - ECM, je znanstvena založba, ki se ukvarja s pripravo zbornikov mednarodnih znanstvenih konferenc, strokovnih in znanstvenih monografij ter visokošolskih učbenikov.

»V letu 2023 smo dosegli pomembne mejnike. Objavili smo kar 27 publikacij, ki so obravnavale področja vzgoje, izobraževanja, zdravja, inovacij na področju visokega šolstva, strateškega in komunikacijskega managementa, metodoloških pristopov pri raziskovanju v družboslovju, zdravstvenih ved, fizioterapije, gerontologije, managementa in naprednih tehnologij ter prava,« v imenu založništva pove Suzanna Mežnarec N., mag.

Založba Alma Mater Press daje prednost širjenju znanja in znanstveni odličnosti ter se pri izbiri publikacij drži načel racionalizacije, programske ustreznosti in internacionalizacije. Čeprav ni komercialni subjekt, raziskuje možnosti sofinanciranja s strani javnih institucij in možnosti sodelovanja z založbo AME – ISH. Delovanje založbe Alma Mater Press je usmerjeno v  poudarjanje znanja, znanstvenega pristopa pri obravnavi vsebin in prispeva k odličnosti Alma Mater Europaea – ECM in ugledu doma in širše.

»Načrtovanje promocije objavljenih publikacij je nujno. Avtorji so odgovorni za nadgradnjo promocijskih strategij ter obveščanje znanstvene in strokovne javnosti o svojih novih izdajah. To lahko vključuje različne dejavnosti, kot so objavljanje prispevkov v časopisih, sodelovanje na okroglih mizah ali strokovnih posvetovanjih o vsebini knjige, nastopanje v televizijskih ali radijskih oddajah. Učinkovita promocija zagotavlja, da vsebina doseže bralce z optimalno kakovostjo. Poleg tega ima vzdrževanje preglednega spletnega mesta ključno vlogo pri povečanju števila bralcev. V letu 2024 se  načrtuje tudi prenova spletne strani, česar se veselimo,« pravi Suzanna Mežnarec N. in poudari še, da je uspešen razvoj založbe tudi produkt dobrega sodelovanja med akademiki, raziskovalci ter študenti, ki so aktivno vključeni v obravnavo družbenih vprašanj in se zavedajo pomembnosti znanstvenega publiciranja.