Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Arhivistika
Magistrski študij: Arhivistika in dokumentologija
Doktorski študij: Arhivske znanosti

Bibliografija: Preberi več

Zdenka SEMLIČ RAJH, arhivska svétnica, je diplomiral iz zgodovine na Univerzi v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Na isti univerzi je pridobila tudi znanstveni naziv magistrice bibliotekarskih znanosti je tik pred dokončanjem doktorata na istem področju. V letu 2010 je bila imenovana v najvišji strokovni naziv Arhivska svétnica.  Od leta 1990 je zaposlena v Pokrajinskem arhivu Maribor. Istega leta je začela delovati tudi v Mednarodnem inštitutu arhivskih znanosti pri Pokrajinskem arhivu Maribor, kjer je bila med leti 1990–2001 vodja študijskega programa in  odgovorna za mednarodne odnose. Danes opravlja funkcijo člana izvršnega odbora Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti. Kot raziskovalka na področju arhivistike in upravljanja z dokumentarnim gradivom, sodeluje v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih, povezanih z arhivskimi strokovnimi standardi, organizacijo informacij, zlasti pa se posveča problematiki izdelave deskriptorjev, klasifikacij in tezavrov pri vsebinah arhivske vrednosti ter z vprašanjem dostopa do informacij v arhivskih informacijskih sistemih. Je avtorica številnih objavljenih in izvedenih del s področja arhivistike, upravljanja z dokumentarnim gradivom in tudi zgodovinopisja. Leta 2013 je postala predavateljica za področje arhivistike in dokumentologije na Alma Mater Europaea - Evropski center Maribor. Od 2000-2004 je bil član Komiteja za zgradbe in opremo v zmernem podnebju pri Mednarodnem arhivskem svetu (ICA / CBTE). Je vodja delovne skupine za slovensko arhivsko izrazoslovje ter od leta 2014 članica Ekspertne skupine za arhivske zgradbe in okolje pri Mednarodnem arhivskem svetu. Leta 2014 je bila za znanstveno monografijo Maribor: mesto, hiše, ljudje, skupaj s sodelavci, prejemnica Glazerjeve nagrade z listino za dosežke na področju kulture, ki jo podeljuje Mestna občina Maribor.