Želiš spoznati poti do evropskih razvojnih sredstev?


Vabljeni na seminar 'Želiš spoznati poti do evropskih razvojnih sredstev? Spoznaj metodologijo vodenja EU projektov - EUPM2'.

Namenjen je vsem študentom, ki jih zanima sistem razpisovanja raziskovalnih projektov Evropske unije in uradna metodologija vodenja EU financiranih raziskav.

Seminar bo potekal v štirih terminih, dne: 7. 5., 14. 5., 15. 5. in 20. 5. 2024 od 16. do 19. ure na AMEU-ECM, Slovenska 17, Maribor in online. Povezavo boste prejeli po prijavi.

Na tem seminarju EUPM2 bo predstavljena: 

  • veljavna EU metodologija za vodenje projektov PM2, ki je obvezna za projekte financirane iz virov EU;

  • za akademsko okolje prilagojena navodila, ki korak za korakom pojasnjujejo dejavnosti, vloge in odgovornosti vodij projektov, financiranih s strani EU;

  • vsebine, ki omogočajo boljše načrtovanje in upravljanje projektov financiranih s strani EU.

 

Brezplačni izobraževalni seminar, ki bo izveden v okviru Erasmus + projekta EUPM, bo udeležencem zagotovil naslednje koristi:

  • možnost sofinancirane udeležbe na nadaljevalni delavnici v Rimu (Italija)od 16. do 20. junija 2024 za 5 udeležencev;

  • izboljšanje konkurenčnosti na trgu zaposlovanja s področja vodenja evropskih projektov na podlagi prejetega certifikata o udeležbi na seminarju metodologije PM2, ki ga bodo prejeli vsi udeleženci;

  • nagrada vsem udeležencem v obliki prilagojenega priročnika za vodenje EU financiranih projektov.

Podrobnejši program izobraževalnega seminarja se nahaja tukaj.

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite s PRIJAVO do 3. 5. 2024.