Lestvica šol: Srednje šole

Seznam slovenskih srednjih šol Slovenske srednje šole razvršča šole na podlagi rezultatov mature. Seznam šol je odraz uspešnosti gimnazij in srednjih šol na maturi in ni nujno tudi odraz kvalitete šol.

Seznam šol je objavila fakulteta Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor. Podatke, ki so podlaga za točkovanje in za lestvico, sta skupina zainteresiranih staršev in raziskovalna skupina pri fakulteti Alma Mater prejeli od Državnega izpitnega centra RS (RIC). Lestvica bo vsako leto posodobljena.


Pri navajanju seznama šol in lestvice prosimo, da se navede izvajalec, torej fakulteta “Alma Mater Europaea”, lahko tudi skrajšano “Alma Mater” ter spletna stran www.almamater.si ali almamater.si.

Zap. št.
Ime šole
Št. točk
1
Gimnazija Bežigrad
98,37
2
Zavod Sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija
98,07
3
Gimnazija Vič
97,77
4
Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje
97,63
5
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
96,55
6
Gimnazija Poljane
95,92
7
l. gimnazija v Celju
95,74
8
Gimnazija Kranj
94,96
9
Srednja šola Črnomelj, Gimnazija
94,87
10
II. gimnazija Maribor
94,74
11
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
94,17
12
Šolski center Srečka Kosovela Sežana- Gimnazija in ekonomska šola
93,78
13
Dvojezična srednja šola Lendava
93,35
14
Gimnazija Jurija Vege Idrija
93,34
15
Prva gimnazija Maribor
93,31
16
Škofijska gimnazija Vipava
93,30
17
Gimnazija Koper
93,30
18
Gimnazija Škofja Loka
93,14
19
Gimnazija Litija
92,95
20
Šolski center Velenje, Gimnazija
92,51
21
Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
92,23
22
Srednja šola Slovenska Bistrica
91,98
23
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
91,63
24
Gimnazija Novo mesto
91,22
25
Gimnazija Ledina
91,12
26
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
91,10
27
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana
90,94
28
Šolski center Postojna, Srednja šola
90,76
29
Gimnazija Ormož
90,72
30
Šolski center Slovenske Konjice- Zreče, Gimnazija Slovenske Konjice
90,32
31
Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem
90,22
32
Gimnazija Tolmin
90,18
33
Šolski center Rogaška Slatina
89,79
34
Šolski center Celje, Gimnazija Lava
89,72
35
Gimnazija Brežice
89,18
36
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
89,18
37
Gimnazija Celje- Center
89,08
38
Gimnazija Šentvid
88,88
39
Gimnazija Šiška
88,59
40
Gimnazija Jesenice
88,52
41
Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija
88,51
42
Srednja šola Domžale
88,41
43
Gimnazija Nova Gorica
88,15
44
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija
87,31
45
Ekonomska šola Novo mesto,  Srednja šola in gimnazija
87,30
46
Gimnazija Murska Sobota
87,08
47
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
86,83
48
Gimnazija Ptuj
86,80
49
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
86,06
50
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana - Gimnazija in veterinarska šola
85,86
51
Grm Novo mesto- center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
85,52
52
Šolski center Nova Gorica
85,23
53
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran GEPS
84,98
54
III.  gimnazija Maribor
84,74
55
Gimnazija in srednja šola Kočevje
84,73
56
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
83,81
57
Vzgojno-izobraževalni  zavod Antona Martina Slomška Maribor, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška
83,77
58
Srednja elektro-računalniška šola Maribor
83,75
59
Gimnazija Antonio Sema Piran
83,10
60
Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
82,33
61
Konservatorij za glasbo in balet Maribor
82,09
62
Srednja tehniška šola Koper
81,79
63
Šolski center Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca
80,26
64
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana
79,71
65
Šolski center Krško- Sevnica,  Gimnazija Krško
79,40
66
Ekonomska šola Murska Sobota
78,66
67
Šolski center Kranj, Strokovna gimnazija
77,61
68
Gimnazija Moste Ljubljana
75,91
69
Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola
75,11
70
Gimnazija Franceta Prešerna
74,73
71
Srednja ekonomska šola Maribor
73,93
72
ERUDIO Izobraževalni center
73,76
73
Biotehniški center Naklo - Srednja šola
73,69
74
Šolski center Nova Gorica, OE Srednja ekonomska in trgovska šola
73,57
75
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
72,80
76
Šolski center Ptuj, Ekonomska šola
67,03
77
Ekonomska šola Ljubljana
64,06
78
Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper
63,63
79
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
60,44
80
Waldorfska šola Ljubljana
60,44
81
Srednja ekonomsko- poslovna šola Koper
54,03
 

OPIS IN METODOLOGIJA

Seznam slovenskih srednjih šol Slovenske srednje šole razvršča šole na podlagi rezultatov mature. Število točk posamezne šole predstavlja uspeh šole na maturi v zadnjih treh letih. Število točk šole predstavlja uspešnost posamezne šole. Faktorja, ki sta upoštevana, sta delež uspešnih na maturi (v odstotkih) in splošni - povprečni - pozitivni uspeh  na maturi v zadnjem letu (najvišji doseženi splošni pozitivni uspeh na maturi je pomnožen z ustreznim faktorjem na vrednost 100, uspeh vseh ostalih šol pa pomnožen z istim faktorjem). Dosežek dijakov na zadnji maturi predstavlja 50 odstotkov končne ocene, dosežek na maturi v letu prej predstavlja 25% in dosežek iz leta pred tem predstavlja 25% končne ocene. Število točk posamezne šole se izračuna tako, da se delež uspešnih na maturi (v odstotkih)  zadje mature pomnoži z 0.25, splošni pozitivni uspeh na maturi v zadnjem letu se pomnoži z 0.25, delež uspešnih na maturi (v odstotkih) mature in splošni pozitivni uspeh z leta pred tem se pomnožita z 0.125, delež uspešnih na maturi (v odstotkih) mature in splošni pozitivni uspeh z leta pred tem se pomnožita z 0.125. Če so na voljo le podatki za nekatere od predmetov, se uporabijo le ti podatki. Metodologija zagotovo ni popolna ali najboljša in s časom se bo izpopolnjevala.

Seznam šol je odraz uspešnosti srednjih šol in gimnazij na maturi in ni nujno tudi odraz kvalitete šol. Pokazatelji kakovosti šole so zelo različni, saj je kvaliteta šole odvisna od mnogih faktorjev, med katerimi so tudi, in ne samo: znanje matematike, branja, naravoslovja, družboslovja, tujih jezikov ter ostalih področij, sposobnosti in veščin, disciplina, vzgoja, obšolske aktivnosti, športni rezultati, uporaba računalnikov in ostalih naprednih tehnologij, ustrezno razmerje med teorijo in praktičnim reševanjem težav, vzpodbujanje razmišljanja, odnos med učiteljem in otrokom, odnos med učiteljem in starši, vključenost staršev v aktivnosti šole, vključenost šole v lokalno okolje, delež učencev, ki šole ne dokončajo, uspeh šolarjev v nadaljevanju izobraževanja (uspešnost v srednji šoli ali na univerzi), zaposljivost šolarjev, njihovi prihodki v nadaljevanju kariere, usposobljenost in dodatno usposabljanje učiteljev, število učencev na učitelja, število učencev na računalnik, proračun šole, porabljena sredstva na učenca, itd (več o merjenju kvalitete šolstva glej na primer v “European report on the quality of school education - Sixteen quality indicators”, European Commission, 2000, dostopno na http://ec.europa.eu/education/policies/educ/indic/rapinen.pdf ). Kvaliteta šol se kaže tudi v napredku učencev od začetka do konca šolanja v neki šoli. Vseh teh faktorjev kvalitete ta raziskava in lestvica ne upoštevata. Zato visoka uvrstitev posamezne šole na lestvici ne pomeni, da so to v vseh pogledih najboljše šole, pomeni le, da gre za najuspešnejše gimnazije in druge srednje šole na maturi po podatkih, ki jih je posredoval Državni izpitni center. Seznam Slovenske srednje šole torej ni lestvica najboljših šol v Sloveniji in šola z najvišjim številom točk ni nujno tudi najboljša šola.

Seznam šol je pripravila raziskovalna skupina v okviru izobraževalnega zavoda Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor. Podatke, ki so podlaga za točkovanje in za lestvico, sta skupina zainteresiranih staršev in raziskovalna skupina prejeli od Državnega izpitnega centra RS (RIC). Podatke je prejela na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Po podatkih RIC so ti podatki narejeni iz baz podatkov iz katerih so bili narejeni tudi grafični prikazi iz Letnega poročila o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja.

Lestvica bo vsako leto posodobljena.

Za morebitne napake v podatkih se opravičujemo. Če jih opazite, vas vljudno prosimo, da pomagate izboljšati raziskavo tako, da nam pišete na info@almamater.si .

Pri navajanju seznama šol in lestvice prosimo, da se navede izvajalec, torej fakulteta “Alma Mater Europaea”, lahko tudi skrajšano “Alma Mater” (prosimo za pravilno črkovanje in ne “Alma Mater Europea” ali “Alma Mater Europa”) ter spletna stran www.almamater.si ali almamater.si .