Obisk informativnih dni rekorden


Na Alma Mater Europaea – ECM smo ob letošnjih informativnih dnevih zabeležili rekordno število dijakov, bodočih študentov, ki so jih pritegnili naši študijski programi.

»Diplomantom ponujamo bogato in raznoliko akademsko okolje, ki zagotavlja priložnosti tako intelektualnega razvoja kot tudi pridobitev profesionalnih znanj in veščin ter najpomembnejše - zaposlitev doma in v tujini,« je v uvodnem nagovoru poudaril predsednik Alma Mater Europaea – ECM prof. dr. Ludvik Toplak. 

Študij na programih fizioterapije in zdravstvene nege na Alma Mater prinaša poglobljeno znanje na področju zdravstva. Kot prva v tem delu Srednje Evrope je Alma Mater razvila študij socialne gerontologije, ki zaradi demografskih sprememb predstavlja poklic prihodnosti. Študij managementa na vseh treh stopnjah je edinstven, predvsem zaradi poslovno-informacijskih znanj, ki jih študenti pridobijo. Posebna pozornost pa je namenjena tudi humanističnim programom: sodobna arhivistika in dokumentologija, umetnost na Akademiji za ples in filozofija na ISH v Ljubljani. Danes je nedvomno najbolj aktualen in perspektiven študij informacijskih tehnologij na vseh treh ravneh, vključno z najsodobnejšimi spoznanji s področja umetne inteligence in računalniške varnosti. 

Študenti vseh študijskih smeri na Alma Mater imajo možnost ERASMUS izmenjav s številnimi evropskimi univerzami, kar omogoča pridobivanje dragocenih izkušenj za njihovo prihodnjo študijsko in poklicno pot ter osebni in strokovni razvoj.

»Alma Mater je za mlade ključ do prihodnosti. Znanje in praktične izkušnje pridobljene tukaj, ter spoštljivi odnosi med seboj in z drugimi, bodo uporabni skozi vse življenje,« je še izpostavil predsednik dr. Toplak. 

Ne zamudite prijavnih rokov!

Galerija