Razpisujemo dve dodatni mesti za Erasmus+ prakso v tujini


Sodelovanje v programu Erasmus+ je dostopno vsakomur. Alma Mater Europaea razpisuje dve dodatni mesti za Erasmus+ prakso v tujini za študente in mlade diplomante iz marginaliziranih in ranljivih skupin.

Med študente z manj priložnostmi spada študent, ki izpolnjuje smernice za upravičenost do dodatne finančne podpore za premostitev ovir udeležencev mobilnosti z manj priložnostmi, med študente s posebnimi potrebami pa tisti, ki izpolnuje merila opredeljena v 69.a členu Zakona o visokem šolstvu.

Študenti, ki izpolnjujejo pogoje, zraven mesečne dotacije prejmejo še dodatek za izvedbo prakse ter dodatek za manj priložnosti oziroma posebne potrebe. Dodatki in višine mesečnih štipendij so navedeni na TUKAJ

Praksa mora biti izvedena do konca meseca septembra 2023 oziroma do konca študijskega leta in trajati minimalno 2 meseca skupaj. Izbirate lahko med državami Evropske unije, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Makedonija in Srbija. 

Študenti, ki izpolnjujejo pogoje, se na Erasmus+ prakso prijavijo preko te POVEZAVE (v angleškem ali nemškem jeziku). 

Več informacij o programu Erasmus+ najdete na spletni strani Erasmus+ mobilnost za študente ali nas kontaktirajte na nusa.veber@almamater.si