Razpis

Študijsko leto 2023/2024: do porabe razpoložljivih sredstev

Študijsko leto 2024/2025: do 01.03.2024

Na podlagi sporazuma z Nacionalno agencijo Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) in odobrenih sredstev Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor (v nadaljevanju: AMEU) objavlja

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV ZA NAMEN ŠTUDIJA IN PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+  za študijsko leto 2023/2024 in 2024/2025.

Program Erasmus+ omogoča študentu, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli stopnji študija namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji ali podjetju v tujini ter za to prejme štipendijo.

Izbirate lahko med Erasmus+ mobilnostjo z namenom študija ali Erasmus+ mobilnostjo z namenom prakse. Obdobje študija v tujini pa lahko vključuje tudi prakso. Takšna kombinirana mobilnost ustvarja sinergije med akademskimi in strokovnimi izkušnjami v tujini ter je lahko različno organizirana, odvisno od okoliščin: aktivnosti potekata druga za drugo ali hkrati.

Mobilnost z namenom študija: na izmenjavo lahko greste na eno izmed partnerskih institucij AMEU, ki so navedene tukaj. Partnerske institucije1

Mobilnost z namenom prakse: na prakso oziroma usposabljanje lahko greste na katerokoli institucijo/ podjetje/ organizacijo/ zavod, itd., katero vam omogoča prakso, ki je povezana z vašim študijskim programom. V primeru prakse na ustanovi/ podjetju ni potreben predhoden podpis sporazuma. Praksa se lahko opravlja v eni izmed kliničnih baz AMEU ali pa si študent podjetje za opravljanje prakse poišče sam.

Institucije Alma Mater Europaea delujejo v skladu s smernicami za izvajanje Strategije vključevanja in raznolikosti v okviru programov Erasmus+, katero najdete tukaj.

OSNOVNI POGOJI

Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Študij ali praksa v tujini morata biti del študijskega programa študenta ter prispevati k študiju in osebnemu razvoju. Če študent vseh mesecev ne izkoristi v času študija z veljavnim statusom, lahko le-te izkoristi za praktično usposabljanje v roku 12 mesecev po diplomiranju, vendar se mora prijaviti v času, ko še ima veljaven status študenta in praktično usposabljanje pričeti in zaključiti v roku enega leta po diplomiranju.

Obdobje študija v tujini mora biti del študijskega programa študenta za dokončanje študija prve stopnje (dodiplomski študij ali enakovredno), druge stopnje (magistrski študij ali enakovredno) in tretje ali doktorske stopnje.

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje pogoje:

 • da ima ob prijavi status študenta,
 • da izpolnjuje pogoje glede študija in znanja tujega jezika, ki je predpisana s strani tuje partnerske institucije.

SODELUJOČE DRŽAVE

Sodelujoče (programske) države, kjer lahko študent opravlja izmenjavo oziroma prakso, so članice Evropske unije, ter Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija, Turčija in Srbija.

Mobilnost pa lahko izjemoma oziroma po dogovoru opravljate tudi v drugih državah sveta (partnerske države).

TRAJANJE

Program Erasmus+ študentom omogoča mobilnost v trajanju do 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija ali/in prakse.

Dolgoročna mobilnost:

 • traja najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev.

Mobilnost doktorskih študentov:

 • doktorski študenti imate možnost dolgoročne mobilnosti študija ali prakse (kot navedeno zgoraj, po mesecih) ali kratkoročne mobilnosti, kar pomeni, da mora mobilnost trajati minimalno 5 dni in maksimalno 30 dni.

Kratkoročna kombinirana mobilnost

 • v primeru, da dolgoročna mobilnost ni mogoča, lahko greste na kratkoročno mobilnost, ki mora trajati minimalno 5 in maksimalno 30 dni,

 • vsebovati morda virtualni in fizični del,

 • za izvedbo kratkoročne mobilnosti morate prejeti minimalno 3 ECTS.

Dolžina mobilnosti je odvisna od razpoložljivih sredstev.

PRIJAVA IN IZBOR

Informacije o postopku prijave najdete tukaj, o kriterijih izbora pa tukaj

POSTOPEK, DOKUMENTACIJA IN PRIZNAVANJE

Izbor partnerske univerze v primeru študija v tujini ali podjetja za opravljanje prakse v tujini študent sporoči mednarodni pisarni AMEU. 

Pred odhodom v tujino:

 • Se mora študent s predstojnikom študijskega programa ali z dekanom dogovoriti, katere študijske obveznosti se mu bodo priznale. Dogovor o priznavanju mora biti v pisni obliki.
 • Vsebino vaše mobilnosti oziroma primerjavo predmetov vnesete v študijski sporazum:
  • V primeru prakse, uporabite predlogo sporazuma v priponki ali v predlogo, ki jo predpiše podjetje. 
  • V primeru študijske izmenjave, izpolnite študijski sporazum v digitalni obliki, preko spletne strani tukaj ali uporabite predlogo, ki jo predpiše partnerska univerza. 
 • Podpišete sporazum o višine finančne dotacije. 
 • Si uredite ustrezno zdravstveno zavarovanje. 
 • Opravite test jezika preko spletne jezikovne podpore OLS.
 • Si uredite nastanitev, vizum (dovoljenje za prebivanje) ter prevoz. 

Med mobilnostjo: 

 • Morebitne spremembe javi mednarodni pisarni (napr. spremembe predmetov ali vsebine prakse).

Po prihodu iz tujine:

Po zaključeni mobilnosti oziroma, ko študent uspešno opravi obveznosti na partnerski instituciji v tujini, se mu priznajo na AMEU. Vlogo za priznavanje mobilnosti, skupaj z dokazili, preloži Komisiji za študijske zadeve. Priznanje uspešno opravljenih obveznosti je lahko zavrnjeno le, če študent ni dosegel nivoja znanja/usposobljenosti, ki ga je zahtevala institucija gostiteljica ali drugače ni izpolnil dogovorjenih obveznosti in pogojev glede priznanja.

Študent mora za zaključek postopka priznavanja po vrnitvi iz tujine v roku 1 meseca predložiti dokazila, da je v celoti opravil dogovorjene študijske obveznosti po programu, s katerim je bil napoten na študij v tujino:

 • Kopijo certifikata o opravljenih izpitih, ki ga izda gostujoča univerza (v primeru študijske izmenjave) ali popolnoma izpolnjen in podpisan Traneeship Agreement (v primeru prakse).
 • Potrdilo o trajanju mobilnosti, ki ga izda tuja institucija oziroma podjetje.
 • Izpolnjeno poročilo Erasmus+ izkušnja v tujini.
 • Izpolnjen spletni vprašalnik, poslan na e-mail naslov.

Vsa dokazila je potrebno posredovati v Mednarodno pisarno AMEU.

VIŠINA FINANČNE DOTACIJE

Študenti prejmejo nepovratna sredstva oziroma štipendijo, ki je namenjena kritju potnih stroškov in stroškov bivanja, povezanih z obdobjem študija ali prakse v tujini. Dotacija Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in (načeloma) ne pokrije stroškov v celoti.

Dolgoročne mobilnosti (mobilnosti po mesecih)

Višina sredstev je opredeljena glede na državo, v katero študent odhaja na mobilnost. Države so razdeljene glede na standard bivanja v tri skupine:

Skupine držav

Mesečni znesek (EUR/ mesec)

Skupina 1 - najvišji standard

Danska, Finska, Islandija, Irska, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Švedska.

600 EUR/mesec

Skupina 2 - srednji standard

Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Malta, Nizozemska, Portugalska, Španija.

600 EUR/mesec

Skupina 3 - nižji standard

Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška, Severna Makedonija, Turčija.

540 EUR/mesec

Ostale (tretje) države – partnerske

700 EUR/mesec

Kratkoročne mobilnosti (mobilnosti po dnevih)

Do kratkoročne mobilnosti so upravičeni doktorski študenti in študenti vseh stopenj, ki izberejo (kratkoročno) kombinirano mobilnost. 

Višina dnevne štipendije: ne glede na ciljno državo, študent prejme 70 EUR/ dan do 14. dneva dejavnosti in 50 EUR/ dan med 15. in 30. Dnevom mobilnosti. 

Možni dodatki k finančni dotaciji: 

 • Dodatek za prakso: 150 EUR/mesec.

 • Dodatek za študente z manj priložnostmi 2: 100 – 250 EUR/mesec.

 • Dodatek za zeleno potovanje 3: 50 EUR + dodatni dnevi za pot.

 • Dodatna sredstva za pot: glede na kilometrino. 

 • Dodatna podpora za študente s posebnimi potrebami 4   : kontaktirajte mednarodno pisarno.

Spletne strani za iskanje prakse: 

ErasmusIntern

UNIDO,

Euractiv Jobsite

IFAD,

UN programs

Garag Erasmus

UNESCO

Praxis

 

1 Partnerska institucija ali podjetje gostujočim študentom v okviru programa Erasmus+ ne sme zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico, uporabe laboratorijev ali podobno; študentu se lahko zaračuna le manjše zneske za zavarovanje (osnovno/nujno), članstvo v študentski organizaciji, drobni material (kopije, laboratorijski material ipd.).
 Alma Mater se zavzema za zagotavljanje enakih možnosti, dostopa in vključenosti za vse študente in osebje v program mobilnosti Erasmus+. Med študente z manj priložnostmi spada študent, ki izpolnjuje eno izmed meril tukaj. Za prejem dodatka mora študent k vlogi oddati še Prijavnico za dodatno finančno podporo, ki je naložena na koncu strani. Za več informacij se obrnite na mednarodno pisarno.
Zeleno potovanje je definirano kot potovanje, kjer se za večji del potovanja uporabljajo prevozna sredstva z manjšimi emisijami, kot so avtobus, vlak ali souporaba avtomobila.  : 50 EUR + dodatni dnevi za pot.
Med osebe s  posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe. : kontaktirajte mednarodno pisarno.