Kriteriji in pravila izbora

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima ob prijavi status študenta,
 • na isti stopnji študija ne presega 12 mesecev skupnega trajanja mobilnosti (študija in prakse) v tujini v okviru programa Erasmus+,
 • študij ali praksa v tujini morata biti del vpisanega študijskega programa ter prispevati k študiju in osebnemu razvoju.
 • izpolnjuje morebitne pogoje glede študija in znanja tujega jezika, ki je predpisana s strani tuje partnerske institucije ali podjetja.

 

Dodatni pogoji:

 • mobilnost za namen študija: študenti dodiplomskih študijskih programov se lahko izmenjave udeležijo šele v drugem letu študija, študenti podiplomskih programov pa že v prvem letniku.
 • mobilnost za namen prakse: prakso je mogoče opravljati v katerem koli letniku študija, na kateri koli študijski stopnji. Prakso lahko opravljajo tudi “novi diplomanti” (magistranti/ doktoranti) in sicer v roku 12 mesecev po datumu diplomiranja. Vlogo morajo oddati, ko so še vpisani na AMEU.

 

V primeru večjega števila prijav, kot je na voljo mest, AMEU določa dodatne kriterije za izbor kandidatov:

Kriterij 1: Motivacijsko pismo v angleškem jeziku oziroma v jeziku, v katerem bo potekal študij na ali praksa

Ocenjevanje: 0 –20 točk*

Kriteriji ocenjevanja:

 • 20 točk – pismo je berljivo, napisano slovnično pravilno, študent navede in utemelji razloge za izmenjavo;
 • 10 točk – pismo vsebuje slovnične napake, je kratko, razlogi za izmenjavo niso podani oz. so podani površno, iz pisma ni razbrati motiviranosti študenta za izmenjavo ali prakso;
 • 0 točk – študent pisma ni oddal.

*možne so vmesne točke.

 

Kriterij 2: Prijavnica

Ocenjevanje: 0—10 točk

Kriteriji ocenjevanja:

 • 10 točk – popolnoma izpolnjena prijavnica (primerjava predmetov, znani datumi izmenjave, znana institucija na katero študent želi na izmenjavo);
 • 5 točk – delno izpolnjena prijavnica (neustrezna primerjava predmetov, okvirni datumi, neznana institucija za izmenjavo);
 • 0 točk – neustrezno ali neizpolnjena prijavnica (predmeti niso navedeni, neznana institucija za izmenjavo, datumi niso navedeni).

Kriterij 3: Prednost imajo kandidati, ki na izmenjavo še niso šli

Ocenjevanje: -5 –10 točk

Kriteriji ocenjevanja:

 • 5 točk – študenti, ki na izmenjavi še niso bili;
 • 0 točk – študenti, ki so že bili na izmenjavi;
 • -5 točk - v kolikor se je študent na preteklem razpisu na izmenjavo že prijavil, a je ni realiziral, se mu pri končnem seštevku odštejejo 5 točk

Kriterij 4: Prednost imajo kandidati, ki izpolnjujejo enega izmed meril za zagotavljanje enakih možnosti, navedenih tukaj.

Ocenjevanje: dodatnih 5 točk v primeru, da študent izpolnjuje enega izmed meril iz zgornjega linka in predloži usrezno dokazilo.

Z oddajo prijavnice se študent zaveže, da si bo sam ali v sodelovanju z mednarodno pisarno AMEU v obdobju treh mesecev od datuma oddaje prijavnice našel organizacijo, kjer se bo izvedla Erasmus+ izmenjava oziroma bo s to organizacijo podpisal tripartitni sporazum. V nasprotnem primeru si AMEU pridržuje pravico, da na mobilnost pošlje drugega študenta v čakalni vrsti.