Prijava

Prijavitelj se mora pred prijavo na razpis z AMEU in institucijo gostiteljico dogovoriti o programu mobilnosti. Prijava na razpis mora vključevati:

Prijavitelj se z gostujočo institutcijo dogovori o vsebini in terminu mobilnosti.

Po odobreni prijavi s strani mednarodne pisarne, prijavitelj pripravi Sporazum o mobilnosti z namenom poučevanja ali z namenom usposabljanja (osnutek tukaj). Dokument mora vsebovati namen in obrazložitev mobilnosti - cilje, dodano vrednost, pričakovane rezultate in v primeru poučevanja vsebino pedagoškega.

Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni in podpisani pred odhodom v tujino. Prijavitelj se s predloženo prijavo, ki ga s podpisom potrdijo vse udeležene stranke, zaveže k spoštovanju pravil programa Erasmus+ in tega razpisa.


DOKUMENTI

- Mobility Agreement - Staff Mobility For Training (.DOCX)

Mobility Agreement - Staff Mobility For Teaching (.DOCX)