Obvestila za zagovore

Vabilo na zagovor doktorske dizertacije

31.05. 2024.

Vabimo vas na ZAGOVOR doktorske disertacije Branka Žličarja na programu tretje bolonjske stopnje HUMANISTIČNE ZNANOSTI, z naslovom SIMULACIJA IN REALNO: BAUDRILLARDOVA TEORIJA SIMULAKRA IN PRESEŽNI SUBJEKT
Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik

Preberi več

VABILO NA ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE

30.05. 2024.

Vabimo vas na ZAGOVOR doktorske disertacije Branka Žličarja na programu tretje bolonjske stopnje HUMANISTIČNE ZNANOSTI, z naslovom SIMULACIJA IN REALNO: BAUDRILLARDOVA TEORIJA SIMULAKRA IN PRESEŽNI SUBJEKT
Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik

Preberi več

Vabilo na zagovor doktorske disertacije - ANA MARIJA HOŠNJAK

22.02. 2024.

Vabimo vas na ZAGOVOR doktorske disertacije ANE MARIJE HOŠNJAK na programu tretje bolonjske stopnje SOCIALNA GERONTOLOGIJA, z naslovom ČIMBENICI RAZVOJA ZNANJA I STAVOVA MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA O STAROSNOJ DISKRIMINACIJI Mentorica: zasl. red. prof. dr. Jana Goriup Somentorica: zasl. red. prof. ddr. Marija Ovsenik

Preberi več

Vabilo na zagovor doktorske disertacije - Mateja Znika

05.01. 2024.

Vabimo vas na ZAGOVOR doktorske disertacije Mateje Znika na programu tretje bolonjske stopnje SOCIALNA GERONTOLOGIJA, z naslovom ODNOS PSIHOSOCIJALNIH ČIMBENIKA I PERCEPCIJE ZDRAVLJA KOD STARIJIH OSOBA Mentorica: doc. dr. Spomenka Tomek-Roksandić Somentorica: zasl. red. prof. ddr. Marija Ovsenik

Preberi več

VABILO NA ZAGOVOR DOKTORSKE DIZERTACIJE - JOŽE ZALAR

04.01. 2023.

Vabimo vas na ZAGOVOR doktorske disertacije Jožeta Zalarja na programu tretje bolonjske stopnje SOCIALNA GERONTOLOGIJA, z naslovom Vpliv starejših odraslih na posodabljanje organizacije turističnih kmetij Slovenije

Preberi več

VABILO NA ZAGOVOR DOKTORSKE DIZERTACIJE - Mihaela Kežman

15.12. 2022.

Vabimo vas na ZAGOVOR doktorske disertacije Mihaele Kežman na programu tretje bolonjske stopnje SOCIALNA GERONTOLOGIJA, z naslovom VLOGA MEDGENERACIJSKEGA TURIZMA V PRENOSU VREDNOT MED GENERACIJAMI V SLOVENSKI DRUŽBI

Preberi več

VABILO NA ZAGOVOR DOKTORSKE DIZERTACIJE - NEŽKA JOVAN

17.11. 2022.

Vabimo vas na ZAGOVOR doktorske disertacije Nežke Jovan na programu tretje bolonjske stopnje HUMANISTIČNE ZNANOSTI, z naslovom PARADIGMA IGRE V DELU JOHANA HUIZINGE IN FORME LUDIZMA
Mentor: red. prof. dr. Darko Štrajn

Preberi več

VABILO NA ZAGOVOR DOKTORSKE DIZERTACIJE - NEŽKA JOVAN

04.11. 2022.

Vabimo vas na ZAGOVOR doktorske disertacije Nežke Jovan na programu tretje bolonjske stopnje HUMANISTIČNE ZNANOSTI, z naslovom PARADIGMA IGRE V DELU JOHANA HUIZINGE IN FORME LUDIZMA
Mentor: red. prof. dr. Darko Štrajn

Preberi več

VABILO NA ZAGOVOR DOKTORSKE DIZERTACIJE - Tea Coif

11.10. 2022.

Vabimo vas na ZAGOVOR doktorske disertacije Tee Coif na programu tretje bolonjske stopnje SOCIALNA GERONTOLOGIJA, z naslovom SAMO-TRANSCENDENCA IN STRAH PRED SMRTJO PRI STAREJŠIH V INSTITUCIONALNEM VARSTVU
Mentorica: red. prof. dr. (Republika Finska) Danica Železnik
Somentor: izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič

Preberi več

VABILO NA ZAGOVOR DOKTORSKE DIZERTACIJE - Julija Čeru

11.10. 2022.

Vabimo vas na ZAGOVOR doktorske disertacije Julije Čeru na programu tretje bolonjske stopnje HUMANISTIČNE ZNANOSTI, z naslovom RAZLIČNOST, KOT JO KAŽE FILM, IN ANALIZA VPLIVOV NA PERCEPCIJO

Preberi več