Absolventski staž

V primeru, da študent v zadnjem letniku ni opravil vseh predpisanih študijskih obveznosti in zaključnega dela ter še ni ponavljal letnika ali zamenjal študijski program, lahko prosi za vpis v absolventski staž. Vpis v absolventski staž je možen samo takoj po zaključku zadnjega letnika študija, brez vmesnega pavziranja.

Študent, ki se želi v naslednjem študijskem letu vpisati v absolventski staž, mora oddati elektronsko prošnjo preko VIS-a in sicer tako, da v levem meniju izbere zavihek Prošnje. Nato izbere ustrezno Prošnjo ob vpisu – absolventski staž in jo izpolni ter odda. Z oddajo prošnje študent jamči, da še ni ponavljal letnika ali spremenil študijsko smer ali program na nobenem visokošolskem zavodu v RS. Z oddajo prošnje  študent prevzema kazensko in materialno odgovornost in dovoljuje Alma Mater, da lahko po uradni dolžnosti preveri točnost podatkov ter kjer je potrebno, tudi pridobi podatke iz uradnih evidenc. 

V roku dveh delovnih dni po oddani prošnji v VIS, bo Referat za študentske zadeve preveril ustreznost oddane prošnje ter v roku pet delovnih dni pripravil ustrezni vpisni list, ki ga študent izpolni preko VIS-a ter s tem opravi vpis. V VIS vstopate preko spletne strani https://vis.esmb.si/prijava.htm z uporabniškim imenom in osebnim geslom. 

Stroški absolventskega staža

Šolnina za absolventski staž znaša 1/3 celotne šolnine in 100,00 EUR vpisnine. Prvi obrok šolnine za absolventski staž ter vpisnino je potrebno skupaj poravnati do vpisa. Prav tako je potrebno izpolniti vse dodeljene ankete.