Vpis v višji letnik

V višji letnik lahko napredujejo tisti, ki v skladu z akreditiranim javno veljavnim študijskim programom izpolnjuje pogoje za napredovanje po programu. Vsi pogoji so navedeni na naši spletni strani pod vsakim študijskim programom. Tistim, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik, bo v drugi polovici avgusta v VIS-u odprt vpisni list za vpis v višji letnik. Vpisni listi bodo za tiste, ki izpolnjujejo pogoje odprti do 30. septembra tekočega študijskega leta. Po tem datumu vpis več ni možen. Pred vpisom preverite, če ste poravnali vse finančne obveznosti za pretekla študijska leta, saj je to eden izmed pogojev za vpis v višji letnik.

Način vpisa v višji letnik

Študent, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višji letnik, izpolni elektronski vpisni list v VIS-u, ki se nahaja v levem meniju pod zavihkom Vpisni list. V VIS vstopate preko spletne strani Alma Mater https://vis.esmb.si/prijava.htm z uporabniškim imenom in osebnim geslom.Vpisni list izpolnite ter podpišete preko VIS-a. Vpisnega lista ter pogodb nam ni treba pošiljati po pošti, dovolj je, da dokumenta podpišete elektronsko. Na email naslov vpis@almamater.si  študent posreduje le potrdilo o plačilu prvega obroka šolnine ter vpisnine (in morebitne ostale dokumente, kot je Izjava plačnika, sklep o priznavanju študijskih obveznosti ipd.), na podlagi katerih bo študentu vpis tudi uspešno zaključen s strani referata. Študent bo prejel obvestilo o uspešnem zaključku vpisa na njegov almamater.si email naslov. Takrat bo v svojem VISu študent videl podpisano pogodbo in lahko bo natisnil Potrdilo o vpisu. 

Študijski program

Pogoji za napredovanje

Management

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 40 ECTS.
 
Študent napreduje v 3. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 100 ECTS.

Socialna gerontologija

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 45 ECTS in ima opravljeno Praktično usposabljanje I.
 
Študent napreduje v 3. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 105 ECTS in ima opravljeno Praktično usposabljanje II.

Arhivistika

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere najmanj 40 ECTS, obvezno pa mora opraviti izpite pri predmetih:
 • Teoretične osnove arhivske znanosti, (1241)
 • Teoretične osnove dokumentologije (1242)
 • E­arhivi 1, (1243)
 • Uvod v študij arhivistike (1235).
Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljeno
 • 60 ECTS iz prvega letnika
 • 40 ECTS iz drugega letnika
Obvezno pa morajo opraviti naslednje predmete 2. letnika:
 • E­arhivi 2 (1245),
 • Popisovanje in urejanje arhivskega gradiva (1251),
 • Upravljanje s podatki (1250), 
 • Metode in postopki dela z arhivskim gradivom pri ustvarjalcih (1252).

Akademija za ples

Za prehod iz prvega v drugi letnik mora opraviti obveznosti iz v obsegu 50 ECTS;
 
Za prehod iz drugega letnika v tretji mora opraviti obveznosti  v obsegu 110 ECTS;
 
Kandidat, ki ne opravi vseh študijskih obveznosti, lahko na osnovi pisne vloge zaprosi Komisijo za študijske zadeve za vpis v višji letnik, če je zbral najmanj 40 ECTS tekočega letnika in predloži opravičljive razloge opredeljene v vabilo za vpis v višji letnik.

Spletne in informacijske tehnologije

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 40 ECTS.
 
Študent napreduje v 3. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere 60 ECTS in iz 2. letnika 45 ECTS.

Humanistični študiji

Za napredovanje po programu morajo študenti zbrati najmanj 40 ECTS vsakega posameznega letnika.
 
Predmeti, ki so obvezni pogoj za napredovanje po programu so:
1. letnik:
 • Humanistični kolokvij 1: antika in srednji vek; (1338)
 • Uvod v etiko; (1339)
 • Logika in analitična filozofija; (1340)
2. letnik:
 • Humanistični kolokvij 2: novoveška filozofija; (1348)
 • Raziskovalni praktikum: izbrane teme iz zgodovine humanizma in umetnosti; (1354)
3. letnik:
 • Sodobna kritična filozofija; (1355)
 • Aplikativna filozofija. (1359)

Fizioterapija

Študent napreduje v višji letnik, če zbere 40 ECTS iz prvega letnika ter opraviti izpite pri predmetih:
 • Anatomija s histologijo,
 • Fizika,
 • Fizioterapevtske spretnosti I,
 • Funkcionalna anatomija,
 • Fizioterapevtska ocena,
 • Klinično usposabljanje iz prvega letnika.
Študent napreduje v tretji letnik, če zbere 60 ECTS iz prvega letnika in 40 ECTS iz drugega letnika ter opraviti izpite pri predmetih:
 • Fiziologija s patofiziologijo,
 • Fizioterapija II,
 • Specialne teme v fizioterapiji I,
 • Fizioterapija I,
 • Klinično usposabljanje v drugem letniku.

Zdravstvena nega

Študent napreduje v drugi letnik, če zbere 45 ECTS iz prvega letnika in opravi klinično usposabljanje ter izpite pri predmetih:
 • Zdravstvena nega in raziskovanje,
 • Anatomija, fiziologija, patologija,
 • Mikrobiologija s parazitologijo.
Študent napreduje v tretji letnik, če zbere 60 ECTS 1. letnika, vso klinično usposabljanje prvega in drugega letnika in 45 ECTS z opravljenimi izpiti 2. letnika ter opraviti naslednje predmete
2. letnika:
 • Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo,
 • Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom,
 • Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino