VPIS ZA OBSTOJEČE ŠTUDENTE

V nadaljevanju smo pripravili podrobnejša navodila za različne možnosti vpisa v višji letnik:

Vpisi v višji letnik bodo potekali od 16. 8. do najkasneje 30. 9. 2021. Vpis se opravi elektronsko preko VIS-a (https://vis.esmb.si/prijava.htm) z uporabniškim imenom ter geslom. Vpis v višji letnik v študijskem letu 2020/21 bo zaradi epidemiološke situacije izjemoma potekal po pošti. Popolno vpisno dokumentacijo posredujete priporočeno po pošti na naš naslov: Alma Mater, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor. 

Vpisna dokumentacija zajema:

  • podpisan vpisni list,

  • dva izvoda podpisane pogodbe, ki se natisne iz VIS-a ter

  • potrdilo o plačilu prvega obroka šolnine ter vpisnine. 

Pogoj za vpis v višji letnik so tudi poravnane finančne obveznosti do Alma Mater preteklih let.

Vpisni listi za vpis v višji letnik bodo na voljo preko VIS-a v drugi polovici avgusta. Glede na to, da v avgustu in septembru še potekajo izpitni roki, bomo enkrat tedensko preverjali pogoje za vpis v višji letnik in tako sproti odpirali vpisne liste v VIS-u za tiste, ki jih do septembra niso izpolnili. Vpisne pogoje za vpis v višji letnik za vse študijske programe na Alma Mater lahko najdete tudi na spletni strani Alma Mater pri vsakem študijskem programu.

V kolikor pogojev za vpis v višji letnik ne izpolnjujete, lahko oddate prošnjo za ponavljanje letnika ali za pogojni vpis (v kolikor imate utemeljenstrezen razlog za neopravljene obveznosti).

Po končanem zadnjem letniku, lahko študenti v referat Alma Mater oddajo elektronsko prošnjo za vpis v absolventski staž preko VIS-a, v kolikor še ni ponavljal letnika ali zamenjal študijsko smer.

V primeru utemeljenih razlogov in predložitvijo ustreznih dokazil o nezmožnosti sprotnega opravljanja študijskih obveznosti, lahko oddate prošnjo za podaljšanje statusa študenta. V primeru neopravljenih študijskih obveznosti zaradi izrednih razmer zaradi COVID 19, lahko oddate prošnjo za podaljšanje statusa študenta zaradi izrednih razmer.

Prošnje za pogojni vpis ter prošnje za podaljšanje statusa študenta obravnava pristojna Komisija za študijske zadeve oziroma Senat. Obravnavane bodo le popolne in pravočasno oddane prošnje. 

Št. seje Datum seje Rok za oddajo vlog, ki se uvrstijo na sejo
Komisija za zdravstvene programe
103. 27. 8. 2020 17. 8. 2020
104. 24. 9. 2020 14. 9. 2020
Komisija za socialno gerontologijo
29. 3. 9. 2020 27. 8. 2020
Komisija za poslovne programe
31. 21. 8. 2020 13. 8. 2020
32. 25. 9. 2020 17. 9. 2020
Senat ISH
248. 28. 8. 2020 20. 8. 2020
249. 25. 9. 2020 17. 9. 2020

Vlagatelji prošenj bodo sklepe Komisije oziroma Senata prejeli po pošti v roku petih (5) delovnih dni od dneva zasedanja Komisije za študijske zadeve oziroma Senata. Odločitev Komisije lahko študent vidi v VIS-u že na dan odločanja (pod zavihkom Prošnje). Za dokončno/uradno odločitev se šteje, ko študent prejme sklep. 

Dokazila

K prošnji mora študent priložiti originalna dokazila, v kolikor je to potrebno (npr. pogojni vpis v višji letnik ali podaljšanje študentskega statusa).

Prošnje za ponavljanja letnika ter prošnje za vpis v absolventski staž študent odda preko VIS-a v referat Alma Mater, kjer strokovne službe pregledajo ali ima študent pravico do želenega vpisa ter v roku 5 dni ustrezno pripravijo vpisni list.

Obrazci

Predpisani obrazci so objavljeni v VIS-u pod rubriko – Prošnje. Obrazec/prošnjo je potrebno izpolniti računalniško, jo natisniti, lastnoročno podpisati in jo skupaj s pripadajočimi dokazili posredovati priporočeno po pošti na naš naslov: Alma Mater, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor.

Nakazila

Nakazilo za ECM

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor
Slovenska 17
2000 Maribor

Transakcijski račun: IBAN SI56 03121-1000565129 (SKB d.d.) 
SWIFT: SKBASI2X
Sklic: SI00+(vaša vpisna številka) (primer: SI00 31171234)

Nakazilo za ISH

Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis
Kardeljeva ploščad 1
1000 Ljubljana

Transakcijski račun: SI56 0201 0001 6348 346 (NLB d.d.)
SWIFT (BIC): LJBASI2X
Sklic: SI00+(vaša vpisna številka) (primer: SI00 31171234)

Nakazilo za Akademija za ples

Alma Mater Europaea - Akademija za ples
Štihova ulica 7
1000 Ljubljana

Transakcijski računi: IBAN SI56 0312 1100 0729 544   (T)   SKB d.d.       
SWIFT: SKBASI2X
Sklic: SI00+(vaša vpisna številka) (primer: SI00 31161234)

eVŠ

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor je povezan z informacijskim sistemom eVŠ, preko Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Evidence se vzpostavljajo za več let nazaj, zato vas opozarjamo, da si dobro preberete dokumente, ki jih izpolnjujete. Skrajni rok za vpis v študijskem letu 2020/21 je 30. 9. 2021. Po tem datumu vpis ni več možen zaradi obdelave podatkov v Referatu za študijske in študentske zadeve Alma Mater in prenosa podatkov v eVŠ.

V nadaljevanju posredujemo natančna navodila glede različnih možnosti vpisa v višji letnik. Prosimo, da si navodila natančno preberete in jih dosledno upoštevate.

Vpisi v višji letnik bodo potekali od 17. 8. do najkasneje 30. 9. 2021. Vpis se opravi elektronsko preko VIS-a (https://vis.esmb.si/prijava.htm) z uporabniškim imenom ter geslom. Vpis v višji letnik v študijskem letu 2020/21 bo zaradi epidemiološke situacije izjemoma potekal po pošti. Popolno vpisno dokumentacijo posredujete priporočeno po pošti na naš naslov: Alma Mater, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor.