Prijavni roki in vpis

Kandidati za vpis na dodiplomske in podiplomske študijske programe, ki se izvajajo v obliki izrednega študija in študija na daljavo, se na razpis prijavijo v treh rokih. Prijavni in vpisni roki veljajo za vse tri zavode, AMEU-Evropski center, Maribor, AMEU-Akademijo za ples in za AMEU-Institutum Studiorum Humanitatis.

PRIJAVNI ROKI

Prvi prijavni rok: 16. 2. - 12. 7. 2021 - Prijava

Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 17. 7. 2021. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli po e-pošti. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po pošti ali po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v prvem roku bo od 26. 7. do najkasneje 6. 8. 2021.

Vpis bo potekal na lokacijah:

 • MARIBOR: Na lokaciji AMEU-ECM, (Andreanum), Slovenska ulica 17, Maribor

 • LJUBLJANA: Na lokaciji AMEU-ECM, Neubergerjeva ulica 31, Ljubljana

 • MURSKA SOBOTA: Na lokaciji AMEU-ECM, Lendavska ulica 7, 9000 Murska Sobota (Zdravstvena nega)

 • KOPER: Na lokaciji AMEU-ECM (bivši Kolosej), Trubarjeva ulica 1, Koper

V primeru, da se vpisa ne boste mogli udeležiti v navedenih terminih, lahko vpisno dokumentacijo posredujete tudi priporočeno po pošti na naš naslov Alma Mater Europaea - ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, najkasneje do 25. 7. 2021.
 


Drugi prijavni rok: 13. 7. – 16. 9. 2021 - Prijava

Drugi prijavni rok bo odprt za tiste programe, kjer bodo ostala še prosta mesta po prvem prijavnem roku.

Izbirni postopek bo končan do 20. 9. 2021. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli po pošti. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po pošti ali po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v drugem roku bo od 20. 9. 2021 - 24. 9. 2021

Vpis bo potekal na lokacijah:

 • MARIBOR: Na lokaciji AMEU-ECM, (Andreanum), Slovenska ulica 17, Maribor

 • LJUBLJANA: Na lokaciji AMEU-ECM, Neubergerjeva ulica 31, Ljubljana

 • MURSKA SOBOTA: Na lokaciji AMEU-ECM, Lendavska ulica 7, 9000 Murska Sobota (Zdravstvena nega)

 • KOPER: Na lokaciji AMEU-ECM (bivši Kolosej), Trubarjeva ulica 1, Koper

V primeru, da se vpisa ne boste mogli udeležiti v navedenih terminih, lahko vpisno dokumentacijo posredujete tudi priporočeno po pošti na naš naslov Alma Mater Europaea - ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, najkasneje do 24. 9. 2021.
 


Tretji prijavni rok: 20. 9. - 30. 9. 2021 - Prijava

Izbirni postopek bo končan do 30. 9. 2021. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli po pošti. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po pošti ali po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v tretjem roku bo do 30. 9. 2021. Vpis bo potekal na treh lokacijah:

Vpis bo potekal na lokacijah:

 • MARIBOR: Na lokaciji AMEU-ECM, (Andreanum), Slovenska ulica 17, Maribor

 • LJUBLJANA: Na lokaciji AMEU-ECM, Neubergerjeva ulica 31, Ljubljana

 • MURSKA SOBOTA: Na lokaciji AMEU-ECM, Lendavska ulica 7, 9000 Murska Sobota (Zdravstvena nega)

 • KOPER: Na lokaciji AMEU-ECM (bivši Kolosej), Trubarjeva ulica 1, Koper

V primeru, da se vpisa ne boste mogli udeležiti v navedenih terminih, lahko vpisno dokumentacijo posredujete tudi priporočeno po pošti na naš naslov Alma Mater Europaea - ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, najkasneje do 30. 9. 2021.

AKADEMIJA ZA PLES

V sklopu Akademije za ples bodo potekali preizkusi znanja v naslednjih terminih:

Preizkus nadarjenosti bo 23. 5. 2021.
Dodatni rok preizkusa nadarjenosti bo 20. 6. 2021.
Dodatni rok preizkusa nadarjenosti bo 5. 9. 2021.
Dodatni rok preizkusa nadarjenosti bo 26. 9. 2021.

Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.

Vpis bo potekal v istih terminih kot je navedeno zgoraj na lokacijah:

Maribor – Alma Mater, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor
Ljubljana – Alma Mater, Neubergerjeva ulica 31, 1000 Ljubljana


VPIS

Za izvedbo vpisa boste potrebovali:

 • izpolnjen elektronski vpisni list, ki ga natisnete in podpišete (sistem VIS),
 • dva podpisana izvoda pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih pri študiju na Alma Mater (oba izvoda pogodbe se natisneta avtomatsko z vpisnim listom),
 • potrdilo o plačilu šolnine (celotne ali 1. obroka šolnine, kot je navedeno v 5. členu pogodbe)
 • potrdilo o plačilu vpisnine (50,00 EUR),
 • potrdilo o plačilu stroška izdelave Knjižice znanj in veščin (50,00 EUR) v primeru vpisa na študijski program Fizioterapija in Zdravstvena nega,
 • novejšo fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm (kot za osebni dokument), ki jo je treba skenirati, shraniti na računalnik in nato naložiti v VIS,
 • potrdilo o cepljenju na predpisanem obrazcu, potrjeno s strani osebnega zdravnika (velja za kandidate, ki se vpisujejo na študijske programe Fizioterapija, Zdravstvena nega in Socialna gerontologija VS),
 • potrjeno zdravniško spričevalo o opravljenem zdravstvenem pregledu (velja za študente, ki se vpisujejo na študijska programa Fizioterapija (napotnica fth) in Zdravstvena nega (napotnica ZN)),
 • morebitne manjkajoče dokumente, ki so bili navedeni v prijavi za vpis.

Podatki o plačilu: Račun/-e za šolnino in vpisnino (ter Knjižico znanj in veščin v primeru študija Zdravstvene nege in Fizioterapije) boste prejeli na vaš email naslov, ki ste ga navedli na vpisnem listu v roku enega delovnega dne od elektronsko izpolnjenega vpisnega lista. Pri izpolnjevanju UPN plačilnega naloga v sklic navedete SI00 in vpisno številko, ki jo najdete na vpisnem listu. Plačilo prvega obroka šolnine, vpisnine ter Knjižice znanj in veščin lahko plačate preko istega plačilnega naloga, tako, da seštejete zneske. V kolikor bo plačnik šolnine podjetje, obvezno pri vpisu priložite izjavo plačnika, ki jo najdete na spletni strani Alma Mater (POVEZAVA).

POZOR: Na Alma Mater ni gotovinskega poslovanja, zato se vsa nakazila vršijo preko transakcijskega računa.

PLAČILO ŠOLNINE PO OBROKIH

 • V primeru plačila šolnine v enem obroku, zapade šolnina plačila ob vpisu.
 • V primeru plačila šolnine v dveh obrokih zapade prvi obrok šolnine ob vpisu, drugi obrok šolnine pa dne 10. 2..
 • V primeru plačila šolnine v petih obrokih, zapade prvi obrok šolnine ob vpisu, drugi obrok šolnine dne 10.11., tretji obrok šolnine dne 10.1., četrti obrok šolnine dne 10.3. in peti obrok šolnine dne 10.5..
 • V primeru plačila šolnine v osmih obrokih, zapade prvi obrok šolnine ob vpisu, drugi obrok šolnine dne 10.11., tretji obrok šolnine dne 10.12., četrti obrok šolnine dne 10.1., peti obrok šolnine dne 10.2., šesti obrok šolnine 10.3., sedmi obrok šolnine 10.4. in osmi obrok šolnine dne 10.5..

Zdravniško potrdilo potrebujete pri vpisu na študijska programa Fizioterapija in Zdravstvena nega s čimer zdravnik potrdi, da ste sposobni opravljati  ta poklic. Predlagamo vam, da se na Medicini dela, prometa in športa čim prej naročite, da boste do datuma vpisa imeli opravljene vse obveznosti za vpis. Obe napotnici najdete na naslednji povezavi:

Napotnica za zdravniški pregled za študij Fizioterapije

Napotnica za zdravniški pregled za študij Zdravstvene nege