Podaljšanje statusa študenta zaradi poplav in zemeljskih plazov

Podaljšanje statusa študenta po 41. členu ZIUOPZP (zaradi poplav in zemeljskih plazov)

Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP) je v študijskem letu 2023/24 mogočeno podaljšanje statusa študenta za tiste študente, ki so neposredno utrpeli škodo kot posledice poplav in niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti ter tudi za študente, ki so aktivno sodelovali pri odpravi posledic ujme, zaradi česar prav tako niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti, za katere se opravičeno domneva, da bi jih sicer opravili.

Kot dokazilo se šteje vse, kar izkazuje nezmožnost opravljanja študijskih obveznosti (cenitve, zapisniki, dokazila CSD itd…).

Podaljšanje statusa študenta po 41. členu ZIUOPZP (zaradi poplav in zemeljskih plazov) se ne plača – niti vloga, niti vpisnina.

Študent, ki ima utemeljene razloge za neopravljene študijske obveznosti, mora oddati prošnjo za podaljšanje študentskega statusa po 41. členu ZIUOPZP, na Komisijo za študijske zadeve. Prošnjo za podaljšanje statusa študenta študent odda preko VIS-a tako, da v levem meniju izbere zavihek Prošnje. Nato izbere ustrezno Prošnjo ob vpisu – podaljšanje statusa študenta po 41. členu ZIUOPZP in jo izpolni. K izpolnjeni prošnji doda skenirana dokazila (do pet priponk). Ko bo prošnja popolna in uspešno oddana preko VISa, jo bo referat uvrstil na prvo naslednjo sejo Komisije za študijske zadeve (KŠZ).

Študent, kateremu bo Komisija odobrila podaljšanje študentskega statusa, mora upoštevati slednje: Po vročitvi sklepa Komisije za študijske zadeve vam bomo v roku 5 delovnih dni pripravili vpisni list, ki ga izpolnite preko interneta v VIS-u ter s tem opravite vpis. V VIS vstopate preko spletne  https://vis.esmb.si/prijava.htm z osebnim geslom.

Prosimo vas, da pred vpisom preverite, če ste poravnali vse finančne obveznosti za preteklo študijsko leto ter izpolnili vse dodeljene ankete.