Vzporedni vpis

Vzporedni študij je sočasni študij dveh študijskih programov na isti ali dveh različnih fakultetah. Vpisna mesta za vzporedni študij za posamezno študijsko leto se določi z Razpisom za vpis. Število vpisnih mest za posamezni študijski program za izredni študij je praviloma 5% glede na razpisano število mest za vpis v prvi letnik študija. Vzporedni študij na rednih študijskih programih je možen samo na visokošolskem študijskem programu Socialna gerontologija.

V študijskem letu 2024/25 Alma Mater razpisuje vzporedna mesta za vse študijske programe na 1. stopnji, ki se izvajajo IZREDNO, razen za visokošolski študijski program Zdravstvena nega. Za študijske programe na 1. stopnji, ki se izvajajo izredno, bo odprt prijavni rok za vzporedni študij v drugem in tretjem prijavnem roku.

Drugi prijavni rok: 22. 7. 2024 – 4. 8. 2024

Tretji prijavni rok: 18. 9. 2024 – 30. 9. 2024

Za visokošolski študijski program Socialna gerontologija – REDNI študij, je razpisano 1 mesto za vzporedni študij. Prijavni rok za vzporedni vpis za redni študij bo možen  od 20. 2. 2024 – 20. 3. 2024

Državljanom Republike Slovenije in državljanom članic Evropske unije na vzporednem rednem študiju po študijskih programih prve stopnje, v katerega se je študent vpisal na vpisna mesta za vzporedni študij, se šolnina ne zaračuna, če je študent že vpisan v študijski program, po katerem doseže izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu vzporednega študija.

Prav tako se šolnina ne zaračunava, če je študent že izkoristil pravico za ponavljanje letnika ali spremembo študijskega programa ali smeri, pa se je vpisal v višji letnik, kot je že bil vpisan na isti stopnji študija.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na kriterije, ki se upoštevajo za vpis za vsak posamezni študijski program.

Kandidati za vzporedni vpis  oddajo prijavo za vpis prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava. V prijavi kandidat navede en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis in merila za prehode. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana preko portala eVŠ do zaključka prijavnega roka.

Prijavi za vzporedni vpis kandidati priložijo potrdilo o opravljenih obveznostih na visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani, in soglasje tega (matičnega) visokošolskega zavoda.