Ponavljanje letnika

Študent lahko ponavlja letnik, če pred tem še ni nikoli zamenjal študijskega programa in v primeru, da še ni izkoristil možnosti ponavljanja letnika ali zamenjal študijsko smer. Drugih pogojev za ponavljanje letnika ni. Študent lahko ponavlja letnik tudi v primeru, če je predhodno leto pavziral.

Študent, ki se želi ponovno vpisati mora oddati prošnjo. Prošnjo za ponavljanje letnika študent odda preko VIS-a tako, da v levem meniju izbere zavihek Prošnje. Nato izbere ustrezno Prošnjo ob vpisu – ponavljanje letnika in jo izpolni ter ODDA. Z oddajo prošnje študent jamči, da še ni ponavljal letnika ali spremenil študijsko smer ali program na nobenem visokošolskem zavodu v RS. Z oddajo prošnje  študent prevzema kazensko in materialno odgovornost in dovoljuje Alma Mater, da lahko po uradni dolžnosti preveri točnost podatkov ter kjer je potrebno, tudi pridobi podatke iz uradnih evidenc.

V roku dveh delovnih dni po oddani prošnji v VIS, bo Referat za študentske zadeve preveril ustreznost oddane prošnje ter  v roku pet delovnih dni pripravil ustrezni vpisni list, ki ga študent izpolni preko VIS-a ter s tem opravi vpis. V VIS vstopate preko spletne strani  https://vis.esmb.si/prijava.htm z uporabniškim imenom in osebnim geslom.

Stroški ponavljanja letnika

Šolnina za ponavljanje letnika znaša 1/3 celotne šolnine ter 100,00 EUR vpisnine. Prvi obrok šolnine za ponavljanje letnika ter vpisnino je potrebno skupaj poravnati do vpisa. Šolnino za ponavljanje letnika je možno poravnati v 1, 2 ali 5 obrokih. 

Prosimo vas, da pred vpisom preverite, če ste poravnali vse finančne obveznosti za pretekla študijska leta, kar je eden izmed pogojev za vpis.

Študent v času ponavljanja obdrži študentski status.

Pomembno opozorilo: študent ne more ponavljati 3. letnika, v primeru neopravljenih študijskih obveznostih študent odda prošnjo za vpis v absolventski staž.