Sprejemni postopek

Vabljeni k vpisu na podiplomske študijske programe Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor in Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis.

Vpis na podiplomske študijske programe Alma Mater je namenjen vsem, ki želite diplomo iz sodobnih, praktičnih in zaposljivih programov.

Vpis v študijske programe poteka po določenih korakih. Najprej je prijava, nato sprejemni postopek in šele nato vpis. K vpisu ste povabljeni, če ste prej sprejeti.

Prvi korak: Izberite študijski program.

Drugi korak: Preverite prijavne roke.

Tretji korak: Preverite vpisne pogoje.

Četrti korak: Izpolnite prijavni obrazec*

*Bodite pozorni: V kolikor boste na prvem mestu izbrali eno izmed državnih fakultet, vam na drugem in tretjem mestu ne bo ponudilo možnosti izbire samostojnih visokošolskih zavodov. Zato je potrebno za prijavo za študij na AMEU-ECM oddati posebno prijavo, kjer na prvem mestu izberete Privatne in nekoncesionirane visokošolske zavode. Prijava je zgolj informativne narave. Zavezujoč postane šele vpis.

Peti korak: Obrazec podpišite in priložite ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Šesti korak: Vse skupaj čimprej pošljite na naslov fakultete:

Alma Mater Europaea - ECM
Slovenska ulica 17
2000 Maribor

Sedmi korak: Počakajte na rezultate izbirnega postopka.

Osmi korak: Vpišite se na želeni študij in poravnajte šolnino.

Deveti korak: Pričnite s študijem.


Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa