Sprejemni postopek

Vabljeni k vpisu na podiplomske študijske programe Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor, Alma Mater Europaea – Fakulteta za humanistični študij in Alma Mater Europaea – Akademija za ples.

Vpis na podiplomske študijske programe Alma Mater je namenjen vsem, ki želite diplomo iz sodobnih, praktičnih in zaposljivih programov.

Vpis v študijske programe poteka po določenih korakih. Najprej je prijava, nato sprejemni postopek in šele nato vpis. K vpisu ste povabljeni, če ste prej sprejeti.

Prvi korak: Izberite študijski program.

Drugi korak: Preverite prijavne roke.

Tretji korak: Preverite vpisne pogoje.

Četrti korak: Izpolnite prijavni obrazec*

*Bodite pozorni: V kolikor boste na prvem mestu izbrali eno izmed državnih fakultet, vam na drugem in tretjem mestu ne bo ponudilo možnosti izbire samostojnih visokošolskih zavodov. Zato je potrebno za prijavo za študij na Alma Mater oddati posebno prijavo, kjer na prvem mestu izberete Privatne in nekoncesionirane visokošolske zavode. Prijava je zgolj informativne narave. Zavezujoč postane šele vpis.

Peti korak: Počakajte na rezultate izbirnega postopka.

Šesti korak: Vpišite se na želeni študij in poravnajte šolnino.

Sedmi korak: Pričnite s študijem.