Sprejemni postopek

Vabljeni k vpisu na podiplomske študijske programe Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor, Alma Mater Europaea – Fakulteta za humanistični študij in Alma Mater Europaea – Akademija za ples.

Vpis na študijske programe Alma Mater je namenjen vsem, ki želite diplomo iz sodobnih, praktičnih in zaposljivih programov.

Študij je v Republiki Sloveniji je organiziran na javnih in zasebnih visokošolskih zavodih (to so univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole). Ne glede na to, ali boste študirali na javni ali zasebni visokošolski ustanovi, se postopek prijave prične preko portala eVŠ. Prijavo za vpis kandidat odda elektronsko na spletnem portalu eVŠ v času odprtih prijavnih rokov.

Prijava za vpis je sestavljena iz več korakov, ki jih mora prijavitelj izpolniti. V prvem koraku izbere razpis za vpis in vrsto prijave za vpis, v drugem koraku vnese svoje osebne podatke, stalno prebivališče, naslov za obveščanja in KLASIUS-SRV, v tretjem koraku vnese srednješolsko izobrazbo, v četrtem koraku sledi preveritev podatkov o dosedanji visokošolski izobrazbi, v petem koraku vnos želenega študija, v šestem koraku prijavitelj vnese morebitne priloge, nato pa sledi še zadnji korak izpolnjevanja prijave za vpis – predogled in elektronsko pošiljanje prijave.

Prijave za študij potekajo preko naslednje povezave: http://portal.evs.gov.si/prijava/

V kolikor boste na prvem koraku izbrali eno izmed javnih fakultet, vam na drugem in tretjem mestu ne bo ponudilo možnosti izbire samostojnih visokošolskih zavodov. Zato je potrebno za prijavo za študij na Alma Mater oddati posebno prijavo, kjer na prvem mestu izberete Zasebni visokošolski zavod.

V kolikor se vpisujete na koncesionirana študijska programa Zdravstvena nega ali Socialna gerontologija, na prvem koraku izberete Javne visokošolske zavode in svojo izbiro vnesete v sklopu treh želja.

Prijava je zgolj informativne narave. Zavezujoč postane šele vpis.

V primeru izpolnjevanja pogojev za vpis, boste prejeli Vabilo k vpisu in nadalljevali s postopkom vpisa. 

Koristne informacije: