Vpis v višji letnik

V višji letnik lahko napredujejo tisti, ki v skladu z akreditiranim javno veljavnim študijskim programom izpolnjuje pogoje za napredovanje po programu. Vsi pogoji so navedeni na naši spletni strani pod vsakim študijskim programu: Pogoji za napredovanje po programu:

MAGISTRSKI PROGRAMI:

Študijski program

Pogoji za napredovanje

Socialna gerontologija

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 40 ECTS.

Ekoremediacije

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 40 ECTS.

Zdravstvene vede – smer Zdravstvena nega

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi zbere najmanj 40 ECTS.

Zdravstvene vede – smer Fizioterapija

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi zbere najmanj 40 ECTS.

Zdravstvene vede – smer Javno zdravje

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi zbere najmanj 40 ECTS.

Zdravstvene vede - Integrativne zdravstvene vede

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi zbere najmanj 40 ECTS.

Zdravstvene vede - Avtizem

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi zbere najmanj 40 ECTS.

Arhivistika in dokumentologija

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 40 ECTS.

Evropske poslovne študije

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 40 ECTS.

Management poslovnih sistemov

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 40 ECTS.

Humanistične znanosti

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 40 ECTS.

DOKTORSKI PROGRAMI:

Študijski program

Pogoji za napredovanje

Socialna gerontologija

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent/ka doseči najmanj 30 ECTS iz prvega letnika ter oddati obrazec D1- interesno raziskovalno področje doktoranda", ki identificira raziskovalno polje v okviru katerega želi doktorand raziskovati, ki mora biti potrjen na KZRD.
 
Pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik so opravljene vse obveznosti prvega in drugega letnika v obsegu 110 KT.

Strateški komunikacijski management

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 40 kreditnih točk.
 
V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili vse študijske obveznosti 1. letnika ter študijske obveznosti 2. letnika v obsegu 40KT ter ima potrjen D1. 

Humanistične znanosti

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 kreditnih točk.
 
V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili najmanj 90 ECTS študijskih obveznosti iz prvega in drugega letnika ter pridobili soglasje k temi doktorske disertacije na Senatu ISH.

Fizioterapija

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 40 ECTS, pri čemer je obvezni predmet za vpis v 2. letnik Kvantitativne in kvalitativne raziskovalne metode in statistika. (1375)

Študent napreduje v 3. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere 60 ECTS in iz 2. letnika 40 ECTS. Predložiti mora individualni raziskovalni načrt in opraviti individualno raziskovalno delo (30 ECTS).

Študent mora predstaviti temo doktorske disertacije najkasneje do začetka drugega semestra drugega letnika oz. v tretjem semestru študija.

Arhivske znanosti

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 45 ECTS pri čemer mora imeti opravljen predmet:
  • Doktorski seminar – priprava dispozicije doktorske disertacije pri katerem predstavi temo doktorske disertacije.
Študent napreduje v 3. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere 60 ECTS in iz 2. letnika 45 ECTS, pri čemer mora imeti opravljen predmet:
  • Raziskovalne metode v  arhivistiki in izdelava dispozicije doktorske disertacije pri katerem predstavi osnutek dispozicije doktorske disertacije.

Tistim, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik, bo v drugi polovici avgusta v VIS-u odprt vpisni list za vpis v višji letnik. Vpisni listi bodo za tiste, ki izpolnjujejo pogoje odprti do 30. septembra tekočega študijskega leta. Po tem datumu vpis več ni možen. Pred vpisom preverite, če ste poravnali vse finančne obveznosti za pretekla študijska leta, saj je to eden izmed pogojev za vpis v višji letnik.

Način vpisa v višji letnik

Študent, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višji letnik, izpolni elektronski vpisni list v VIS-u, ki se nahaja v levem meniju pod zavihkom Vpisni list. V VIS vstopate preko spletne strani Alma Mater https://vis.esmb.si/prijava.htm z uporabniškim imenom in osebnim geslom.

Vpisi v višji letnik bodo potekali od 17. 8. do najkasneje 30. 9. 2020. Popolno vpisno dokumentacijo posredujete priporočeno po pošti na naš naslov: Alma Mater, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor.