Vpis v višji letnik

V višji letnik lahko napredujejo tisti, ki v skladu z akreditiranim javno veljavnim študijskim programom izpolnjuje pogoje za napredovanje po programu. Vsi pogoji so navedeni na naši spletni strani pod vsakim študijskim programom. Tistim, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik, bo v drugi polovici avgusta v VIS-u odprt vpisni list za vpis v višji letnik. Vpisni listi bodo za tiste, ki izpolnjujejo pogoje odprti do 27. septembra tekočega študijskega leta. Po tem datumu vpis več ni možen. Pred vpisom preverite, če ste poravnali vse finančne obveznosti za pretekla študijska leta, saj je to eden izmed pogojev za vpis v višji letnik. Za izpolnitev vpisnega obrazca je potrebno izpolniti tudi vse ankete. 

Način vpisa v višji letnik

Študent, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višji letnik, izpolni elektronski vpisni list v VIS-u, ki se nahaja v levem meniju pod zavihkom Vpisni list. V VIS vstopate preko spletne strani Alma Mater https://vis.esmb.si/prijava.htm z uporabniškim imenom in osebnim geslom.Vpisni list izpolnite ter podpišete preko VIS-a. Vpisnega lista ter pogodb nam ni treba pošiljati po pošti, dovolj je, da dokumenta podpišete elektronsko. 

Potrdilo o plačilu šolnine in vpisnine ter morebitna druga potrdila (kot je Izjava plačnika, sklep o priznavanju študijskih obveznosti ipd.) shranite na računalnik v jpg/jpeg ali pdf obliki ter jih nato naložite na VIS. Referat bo nato preveril ustreznost vpisne dokumentacije in v primeru ustrezne dokumentacije v roku pet delovnih dni uspešno zaključil vpis. Študent bo prejel obvestilo o uspešnem zaključku vpisa na njegov almamater.si email naslov. Takrat bo v svojem VISu študent videl podpisano pogodbo in lahko bo natisnil Potrdilo o vpisu.  V primeru nepopolne dokumentacije bo referat kontaktiral študenta na njegov almamater.si email naslov. 

Pogoji za napredovanje po programu:

MAGISTRSKI PROGRAMI:

Študijski program

Pogoji za napredovanje

Socialna gerontologija

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 40 ECTS.

Ekoremediacije

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 40 ECTS.

Zdravstvene vede – smer Zdravstvena nega

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi zbere najmanj 40 ECTS.

Zdravstvene vede – smer Fizioterapija

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi zbere najmanj 40 ECTS.

Zdravstvene vede – smer Javno zdravje

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi zbere najmanj 40 ECTS.

Zdravstvene vede - Integrativne zdravstvene vede

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi zbere najmanj 40 ECTS.

Zdravstvene vede - Avtizem

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi zbere najmanj 40 ECTS.

Arhivistika in dokumentologija

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 40 ECTS.

Evropske poslovne študije

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 40 ECTS.

Management poslovnih sistemov

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 40 ECTS.

Humanistične znanosti

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 40 ECTS.

Študije plesnih umetnosti

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere najmanj 50 ECTS. 

DOKTORSKI PROGRAMI:

Študijski program

Pogoji za napredovanje

Socialna gerontologija

VPISANI 2024/25 in dalje
 
Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent/ka doseči najmanj 40 ECTS iz prvega letnika, med katerimi mora biti tudi predmet IRD 1 – v okviru katerega mora študent/ka  oddati na KZRD prijavo D1: Interesno raziskovalno področje doktoranda.
 
Pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik so opravljene vse obveznosti prvega in drugega letnika v obsegu 100 KT.
 
VPISANI 2023/24 in prej
 
Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent/ka doseči najmanj 30 ECTS iz prvega letnika ter oddati obrazec D1- interesno raziskovalno področje doktoranda", ki identificira raziskovalno polje v okviru katerega želi doktorand raziskovati, ki mora biti potrjen na KZRD.
 
Pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik so opravljene vse obveznosti prvega in drugega letnika v obsegu 110 KT.

Strateški komunikacijski management

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 40 kreditnih točk.
 
V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili vse študijske obveznosti 1. letnika ter študijske obveznosti 2. letnika v obsegu 40KT ter ima potrjen D1. 

Projektni management

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 40 kreditnih točk ter oddan D1 obrazec na KZRD.
 
V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili vse študijske obveznosti 1. letnika ter študijske obveznosti 2. letnika v obsegu najmanj 100 kreditnih točk, pri čemer je obvezna izbira teme doktorske disertacije in prva predstavitev (predmet Doktorska disertacija : izbira teme in prva predstavitev).

Humanistične znanosti

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 kreditnih točk.
 
V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili najmanj 90 ECTS študijskih obveznosti iz prvega in drugega letnika ter pridobili soglasje k temi doktorske disertacije na Senatu ISH.

Fizioterapija

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 40 ECTS, pri čemer je obvezni predmet za vpis v 2. letnik Kvantitativne in kvalitativne raziskovalne metode in statistika. (1375)

Študent napreduje v 3. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere 60 ECTS in iz 2. letnika 40 ECTS. Predložiti mora individualni raziskovalni načrt in opraviti individualno raziskovalno delo (30 ECTS).

Študent mora predstaviti temo doktorske disertacije najkasneje do začetka drugega semestra drugega letnika oz. v tretjem semestru študija.

Arhivske znanosti

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 45 ECTS pri čemer mora imeti opravljen predmet:
  • Doktorski seminar – priprava dispozicije doktorske disertacije pri katerem predstavi temo doktorske disertacije.
Študent napreduje v 3. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere 60 ECTS in iz 2. letnika 45 ECTS, pri čemer mora imeti opravljen predmet:
  • Raziskovalne metode v  arhivistiki in izdelava dispozicije doktorske disertacije pri katerem predstavi osnutek dispozicije doktorske disertacije.