Vpis za obstoječe študente

V nadaljevanju smo pripravili podrobnejša navodila za različne možnosti vpisa v višji letnik:

Vpisi v višji letnik bodo potekali od 14. 8. do najkasneje 27. 9. tekočega leta. Vpis se opravi elektronsko preko VIS-a (https://vis.esmb.si/prijava.htm) z uporabniškim imenom ter geslom. Vpis v višji letnik  bo potekal v celoti elektronsko.  Podpis pogodbe in vpisnega lista se izvede preko VISa z miško ali ali preko zaslona na dotik (touch screen), potrdilo o plačilu prvega obroka šolnine ter vpisnine ter ostala morebitna potrdila, pa se v jpg/jpeg ali pdf obliki naložijo na VIS. Ko bo v VIS-u elektronsko podpisana pogodba ter vpisni list ter ko boste naložili na VIS  potrdilo o plačilu šolnine in vpisnine, bomo zaključili vaš vpis. V kolikor potrdila o plačilu ne bomo prejeli, vaš vpis ne bo zaključen. V kolikor obstajajo še kakšni drugi dokumenti, ki bi jih želeli oddati ob vpisu, jih prav tako shranite v ustrezno obliko na vaš računalnik (jpg/jpeg, pdf) in naložite na VIS (npr. Izjava plačnika v primeru plačila šolnine na podjetje, itd.). 

Vpisna dokumentacija zajema:

  • Elektronsko podpisan vpisni list v VIS-u,

  • Elektronsko podpisana pogodba v VIS-u ter

  • Potrdilo o plačilu prvega obroka šolnine ter vpisnine naložen v ustrezni obliki na VIS (jpg/jpeg ali pdf format)

  • Morebitni drugi dokumenti (izjava plačnika, sklep o priznavanju,…) naložen v ustrezni obliki na VIS 

Ko bo vpis uspešno zaključen s strani referata, boste prejeli obvestilo na vaš almamater.si email naslov in sami si boste lahko natisnili Potrdilo o vpisu ter podpisano Pogodbo o študiju.

Pogoj za vpis v višji letnik so tudi poravnane finančne obveznosti do Alma Mater preteklih let.

Vpisni listi za vpis v višji letnik bodo na voljo preko VIS-a v drugi polovici avgusta. Glede na to, da v avgustu in septembru še potekajo izpitni roki, se bo enkrat tedensko preverjalo pogoje za vpis v višji letnik in  sproti odpiralo vpisne liste v VIS-u za tiste, ki jih do septembra niso izpolnili. Pogoje za napredovanje v višji letnik za vse študijske programe na Alma Mater lahko najdete tudi na spletni strani Alma Mater:

V kolikor pogojev za vpis v višji letnik ne izpolnjujete, se lahko odda prošnja preko VISa (v levem meniju kliknite na zavihek Prošnje in izberite ustrezno prošnjo ter naložite ustrezna dokazila). Pogoji za posamezne prošnje so navedeni v nadaljevanju. Vsak študent lahko odda le eno prošnjo, če pa le ta ni odobrena, lahko odda novo prošnjo. Skene ali fotografije dokazil si shranite na računalnik in jih priložite k ustrezni prošnji.

Prošnja za ponavljanje letnika ali za absolventski staž se obdela v Referatu za študentske zadeve, prošnje za podaljšanje statusa ali za pogojni vpis v višji letnik pa obravnava pristojna komisija za študijske zadeve ali Senat. Obravnavane bodo le popolne in pravočasno oddane prošnje. 

Termini za obravnavo prošenj študentov na sejah KŠZ ali Senatu: 

Št. seje Datum seje Rok za oddajo vlog, ki se uvrstijo na sejo
Komisija za zdravstvene programe
139. 31. 8. 2023 21. 8. 2023
140. 28. 9. 2023 18. 9. 2023
Komisija za socialno gerontologijo
56. 22. 8. 2023 11. 8. 2023
57. 26. 9. 2023 15. 9. 2023
Komisija za poslovne programe
43. 25. 8. 2023 9. 8. 2023
44. 22. 9. 2023 12. 9. 2023
Senat ISH
269. 25. 8. 2023 8 dni pred sejo
270. 22. 9. 2023 8 dni pred sejo
Komisija za arhivistiko
     
     
Komisija za študijske zadeve (Akademija za ples)
20. 25. 8. 2023 16. 8. 2023
21. 22. 9. 2023 19. 9. 2023

Vlagatelji prošenj bodo sklepe Komisije oziroma Senata ISH prejeli preko VISa v roku pet delovnih dni od dneva zasedanja Komisije za študijske zadeve oziroma Senata ISH. Za dokončno/uradno odločitev se šteje, ko študent prejme sklep.  

Dokazila

K prošnji mora študent priložiti originalna dokazila, v kolikor je to potrebno (npr. pogojni vpis v višji letnik ali podaljšanje študentskega statusa).

Prošnje za ponavljanja letnika ter prošnje za vpis v absolventski staž študent odda preko VIS-a v referat Alma Mater, kjer strokovne službe pregledajo ali ima študent pravico do želenega vpisa ter v roku 5 dni ustrezno pripravijo vpisni list.

Prošnje

Prošnje študenti izpolnijo preko VIS-a pod zavihkom – Prošnje. Obrazec/prošnjo je potrebno izpolniti računalniško, priložiti ustrezna dokazila ter jo elektronsko oddati. Le pravočasno oddane in popolne prošnje bodo obravnavane na komisiji. 

Prošnje za pogojni vpis ter podaljšanje statusa študenta se plačajo po ceniku Alma Mater: https://almamater.si/cenik-storitev-za-studente-s156

Nakazilo za ECM

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor
Slovenska 17
2000 Maribor

Transakcijski račun: IBAN SI56 03121-1000565129 (SKB d.d.) 

SWIFT: SKBASI2X

Sklic: SI00+(vaša vpisna številka) (primer: SI00 31171234)

Nakazilo za ISH

Alma Mater Europaea – Fakulteta za humanistični študij – ISH, Ljubljana

Kardeljeva ploščad 1

1000 Ljubljana

Transakcijski račun: SI56 0201 0001 6348 346 (NLB d.d.)

SWIFT (BIC): LJBASI2X

Sklic: SI00+(vaša vpisna številka) (primer: SI00 31171234)

Nakazilo za Akademija za ples

Alma Mater Europaea - Akademija za ples

Dunajska ulica 158

1000 Ljubljana

Transakcijski računi: IBAN SI56 0312 1100 0729 544  SKB d.d. 

SWIFT: SKBASI2X

Sklic: SI00+(vaša vpisna številka) (primer: SI00 31161234)

Dokazila

K prošnji za pogojni vpis in za podaljšanje statusa študenta mora študent priložiti sken ali fotografijo ustreznega dokazila. Na VIS se lahko naloži do pet prilog (v pdf ali jpg/jpeg formatu). K prošnjam za ponavljanje letnika in za absolventski staž ni potrebno prilagati nobenih dokazil, saj strokovne službe preverijo na Ministrstvo ali ima študent pravico do želenega vpisa ter v roku pet dni pripravijo ustrezen vpisni list. 

POMEMBNO: K vpisni dokumentaciji je potrebno priložiti potrdilo o plačilu vpisnine in morebitne šolnine. Dokler obveznosti ne bodo poravnane, vpisa ne bomo zaključili. 

eVŠ

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor je povezan z informacijskim sistemom eVŠ, preko Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Evidence se vzpostavljajo za več let nazaj, zato vas opozarjamo, da si dobro preberete dokumente, ki jih izpolnjujete. Skrajni rok za vpis je 27. 9. Po tem datumu vpis NI VEČ MOŽEN zaradi obdelave podatkov v Referatu za študijske in študentske zadeve Alma Mater in prenosa podatkov v eVŠ.

V nadaljevanju posredujemo natančna navodila glede različnih možnosti vpisa v višji letnik. Prosimo, da si navodila natančno preberete in jih dosledno upoštevate.