Absolventski staž

V primeru, da študent v zadnjem letniku ni opravil vseh predpisanih študijskih obveznosti in zaključnega dela ter še ni ponavljal letnika ali zamenjal študijski program, lahko prosi za vpis v absolventski staž.

Študent, ki se želi v naslednjem študijskem letu vpisati v absolventski staž, mora oddati elektronsko prošnjo preko VIS-a in sicer tako, da v levem meniju izbere zavihek Prošnje. Nato izbere ustrezno Prošnjo ob vpisu – absolventski staž in jo izpolni. K prošnji obvezno priloži PODPISANO Izjavo da v času študija ni spremenil študijskega programa oz. smeri, ali ponavljal letnika na nobenem visokošolskem zavodu v RS. S podpisom izjave študent prevzema kazensko in materialno odgovornost in dovoljuje AMEU-ECM, da lahko po uradni dolžnosti preveri točnost ter kjer je potrebno, tudi pridobi podatke iz uradnih evidenc. Izjava se natisne skupaj s prošnjo iz VIS-a.

Izpolnjeno prošnjo študent natisne, podpiše ter jo skupaj z ustreznimi dokazili posreduje na Alma Mater, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor ali jo v času uradnih ur odda v referatu Alma Mater. Izpolnjeno prošnjo lahko študent ureja, dokler ni sprejeta v referat. 

Stroški absolventskega staža

Šolnina za absolventski staž znaša 25% celotne šolnine 50,00 EUR vpisnine. Prvi obrok šolnine za absolventski staž ter vpisnino je potrebno skupaj poravnati do vpisa.

Način vpisa v absolventski staž

Ko referat prejme obrazec Prošnja za podaljšanje študija (absolvent) vam bomo v roku 5 delovnih dni pripravili vpisni list, ki ga izpolnite elektronsko v VIS-u, ga natisnete ter podpišete skupaj s pogodbami o medsebojnih pravicah in dolžnostih.  Vpisno dokumentacijo posredujete skupaj s potrdilom o plačilu šolnine ter vpisnine na naš naslov: Alma Mater, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor ali jo osebno prinesete v referat Alma Mater v času uradnih ur. V VIS vstopate preko spletne strani Alma Mater https://vis.esmb.si/prijava.htm z osebnim uporabniškim imenom in geslom.

Prosimo vas, da pred vpisom preverite, če ste poravnali vse finančne obveznosti za pretekla študijska leta, saj je to eden izmed pogojev za vpis.