Vpis za obstoječe študente

V nadaljevanju smo pripravili podrobnejša navodila za različne možnosti vpisa v višji letnik:

Vpisi v višji letnik bodo potekali od 12. 8. do najkasneje 27. 9. 2024. Vpis se opravi elektronsko preko VIS-a (https://vis.esmb.si/prijava.htm) z uporabniškim imenom ter geslom. Vpis v višji letnik v študijskem letu 2024/25 bo potekal v celoti elektronsko.  Podpis pogodbe in vpisnega lista se izvede preko VISa z miško ali preko zaslona na dotik (touch screen), potrdilo o plačilu prvega obroka šolnine ter vpisnine ali morebitna druga potrdila, pa se v jpg/jpeg ali pdf obliki naložijo na VIS. 

Ko bo v VIS-u elektronsko podpisana pogodba ter vpisni list ter ko boste naložili na VIS  potrdilo o plačilu šolnine in vpisnine, bomo zaključili vaš vpis. V kolikor potrdila o plačilu ne bomo prejeli, vaš vpis ne bo zaključen. V kolikor obstajajo še kakšni drugi dokumenti, ki bi jih želeli oddati ob vpisu, jih prav tako shranite v ustrezno obliko na vaš računalnik (jpg/jpeg, pdf) in naložite na VIS (npr. Izjava plačnika v primeru plačila šolnine na podjetje, itd.). 

Vpisna dokumentacija zajema:

  • Elektronsko podpisan vpisni list v VIS-u,

  • Elektronsko podpisana pogodba v VIS-u ter

  • Potrdilo o plačilu prvega obroka šolnine ter vpisnine naložen v ustrezni obliki na VIS (jpg/jpeg ali pdf format)

  • Morebitni drugi dokumenti (izjava plačnika, sklep o priznavanju,…) naložen v ustrezni obliki na VIS 

Ko bo vpis uspešno zaključen s strani referata, boste prejeli obvestilo na vaš almamater.si email naslov in sami si boste lahko natisnili Potrdilo o vpisu ter podpisano Pogodbo o študiju.

Pogoj za vpis v višji letnik so tudi poravnane finančne obveznosti do Alma Mater preteklih let.

Vpisni listi za vpis v višji letnik bodo na voljo preko VIS-a v drugi polovici avgusta. Ko bo vaš vpisni list pripravljen, boste o tem obveščeni preko e-maila. Glede na to, da v avgustu in septembru še potekajo izpitni roki, se bo enkrat tedensko preverjalo pogoje za vpis v višji letnik in sproti odpiralo vpisne liste v VIS-u za tiste, ki jih do septembra niso izpolnili. Pogoje za napredovanje v višji letnik za vse študijske programe na Alma Mater lahko najdete tudi na spletni strani Alma Mater:

V kolikor pogojev za vpis v višji letnik ne izpolnjujete, se lahko odda prošnja preko VISa (v levem meniju kliknite na zavihek Prošnje in izberite ustrezno prošnjo ter naložite ustrezna dokazila). Pogoji za posamezne prošnje so navedeni v nadaljevanju. Vsak študent lahko odda le eno prošnjo, če pa le ta ni odobrena, lahko odda novo prošnjo. Skene ali fotografije dokazil si shranite na računalnik in jih priložite k ustrezni prošnji.

Prošnja za ponavljanje letnika ali za absolventski staž se obdela v Referatu za študentske zadeve, prošnje za podaljšanje statusa ali za pogojni vpis v višji letnik pa obravnava pristojna komisija za študijske zadeve ali Senat. Obravnavane bodo le popolne in pravočasno oddane prošnje. Prošnje za pogojni vpis in za podaljšanje statusa študenta bodo obravnavane na zadnji seji Komisije za študijske zadeve v tekočem študijskem letu (ko se zaključijo tudi izpitni roki). Ostale prošnje bodo obravnavane v terminih kot so določeni v terminskem planu sej Komisij za študijsko leto 2024/25.

Termini za obravnavo prošenj študentov na sejah KŠZ ali Senatu: 

Št. seje Datum seje Rok za oddajo vlog, ki se uvrstijo na sejo
Komisija za zdravstvene programe
150. 31. 8. 2024 21. 8. 2024
15. 28. 9. 2024 18. 9. 2024
Komisija za socialno gerontologijo
56. 22. 8. 2024 11. 8. 2024
57. 26. 9. 2024 15. 9. 2024
Komisija za poslovne programe
43. 25. 8. 2024 9. 8. 2024
44. 22. 9. 2024 12. 9. 2024
Senat ISH
269. 25. 8. 2024 8 dni pred sejo
270. 22. 9. 2024 8 dni pred sejo
Komisija za arhivistiko
Komisija bo potekala po potrebi, vloge se lahko odda do najkasneje do 22. 9. 2024
Komisija za študijske zadeve (Akademija za ples)
20. 25. 8. 2024 16. 8. 2024
21. 22. 9. 2024 19. 9. 2024

Vlagatelji prošenj bodo sklepe Komisijprejeli preko VISa v roku pet delovnih dni od dneva zasedanja Komisij za študijske zadeve. Za dokončno/uradno odločitev se šteje, ko študent prejme na svoj email naslov obvestilo o obravnavani prošnji. 

Prošnje za vpis

Prošnje za vpis študenti izpolnijo preko VIS-a pod zavihkom – Prošnje. Obrazec/prošnjo je potrebno izpolniti računalniško, priložiti ustrezna dokazila ter jo elektronsko oddati. Le pravočasno oddane in popolne prošnje bodo obravnavane na komisiji, izjema so zgolj prošnje za pogojni vpis v višji letnik, ki se lahko oddajo do zadnjih rezultatov izpitnih rokov in bodo obravnavane naknadno.

Prošnje za pogojni vpis ter podaljšanje statusa študenta se plačajo po ceniku Alma Mater: https://almamater.si/cenik-storitev-za-studente-s156

Nakazilo za ECM

Univerza Alma Mater Europaea, Maribor
Slovenska 17
2000 Maribor
Transakcijski račun: IBAN SI56 03121-1000565129 (SKB d.d.)
SWIFT: SKBASI2X
Sklic: SI00+(številka računa)

Nakazilo za ISH

Univerza Alma Mater Europaea, Maribor
Slovenska ulica 17
2000 Maribor
Transakcijski račun: IBAN SI56 03121-1000565129 (SKB d.d.)
SWIFT: SKBASI2X
Sklic: SI00+(številka računa)

Nakazilo za Akademija za ples

Alma Mater Europaea - Akademija za ples
Dunajska ulica 158
1000 Ljubljana
Transakcijski računi: IBAN SI56 0312 1100 0729 544  SKB d.d.      
SWIFT: SKBASI2X
Sklic: SI00+(številka računa)

Dokazila

K prošnji za pogojni vpis in za podaljšanje statusa študenta mora študent priložiti sken ali fotografijo ustreznega dokazila. Na VIS se lahko naloži do pet prilog (v pdf ali jpg/jpeg formatu). K prošnjam za ponavljanje letnika in za absolventski staž ni potrebno prilagati nobenih dokazil, saj strokovne službe preverijo na Ministrstvo ali ima študent pravico do želenega vpisa ter v roku pet dni pripravijo ustrezen vpisni list. 

POMEMBNO: K vpisni dokumentaciji je potrebno priložiti potrdilo o plačilu vpisnine in morebitne šolnine. Dokler obveznosti ne bodo poravnane, vpisa ne bomo zaključili (četudi je valuta na računu nastavljena na kasnejši datum). 

eVŠ

Alma Mater je povezana z informacijskim sistemom eVŠ, preko Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Evidence se vzpostavljajo za več let nazaj, zato vas opozarjamo, da si dobro preberete dokumente, ki jih izpolnjujete. Skrajni rok za vpis v študijskem letu 2024/25 je 27. 9. 2024. Po tem datumu vpis NI VEČ MOŽEN zaradi obdelave podatkov v Referatu za študijske in študentske zadeve Alma Mater in prenosa podatkov v eVŠ.

V nadaljevanju posredujemo natančna navodila glede različnih možnosti vpisa v višji letnik. Prosimo, da si navodila natančno preberete in jih dosledno upoštevate.