Vzporedni vpis in vpis diplomantov

AMEU-ECM razpisuje dodatnih 5% vpisnih mest pri vsakem študijskem programu za vzporedni študij in za študij diplomantov drugih šol.