ALMA MATER EUROPAEA – ECM: zagotavljanje kakovosti visokošolskega zavoda

Projekt ALMA MATER EUROPAEA – ECM: zagotavljanje kakovosti visokošolskega zavoda in visokošolskega študijskega programa Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov, mednarodna evalvacija ter analiza programske ponudbe delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Znotraj projekta bodo potekale naslednje aktivnosti:

1.       nadgradnja sistema kakovosti visokošolskega zavoda ALMA MATER EUROPAEA – ECM,

2.       analiza programske ponudbe in

3.       mednarodna evalvacija zavoda ALMA MATER EUROPAEA - ECM ter programa UVPS.

Namen projekta je vzpostavitev sistema, ki bo sledil domačim in evropskim smernicam razvoja kakovosti ter že v postopku samoevalvacije vključeval vse notranje in zunanje deležnike za vzpostavitev celovitega sistema kakovosti.

Projekt vodi: mag. Barbara Toplak Perovič

Trajanje projekta: od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2015