Mobilnost visokošolskih učiteljev AMEU-ECM 2018-2021

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 28. aprila 2017 objavilo javni razpis »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021.«

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor je oddala vlogo za operacijo »Mobilnost visokošolskih učiteljev AMEU-ECM 2017-2018«, v okviru katere je uspešno prijavila 1 mobilnost visokošolskega učitelja AMEU-ECM.

Namen javnega razpisa je prvenstveno nuditi podporo pedagoškemu in strokovnemu

izpopolnjevanju slovenskih visokošolskih učiteljev za izboljšanje njihovih pedagoških kompetenc za izvajanje pedagoškega dela ter njihovemu povezovanju s pedagoškimi in raziskovalnimi kadri na tujih visokošolskih institucijah.

Cilj javnega razpisa

  • izboljšanje mobilnosti slovenskih visokošolskih učiteljev na izmenjavah na tujih visokošolskih institucijah, s čimer se spodbuja prožne oblike učenja.

Višina odobrenih sredstev je 19.188,00 EUR, od tega znaša:

  • prispevek Evropske unije 15.350,40 EUR (80 %),
  • pripadajoča slovenska udeležba 3.837,60 EUR (20 %).

Posredniški organ

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Upravičenec

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor

Kontakt

Projektna pisarna AMEU

tel. št.: 059 333 075 ali email: anja.backo@almamater.si

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.