Promocija slovenske znanosti v tujini

AMEU - ECM promovira slovensko znanost in raziskovalno dejavnost slovenskih akterjev v tujini s sodelovanjem pri organizaciji znanstvene konference Science and Technology, DIT 2013. Konferenca se že tradicionalno organizira na Hrvaškem, Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor, pa se kot soorganizator pojavlja zadnjih nekaj let, ko aktivneje sodeluje z glavnim organizatorjem, Hrvatskim komunikoloških društvom.

Na 20. jubilejni konferenci, ki je potekala junija 2013 v Opatiji, se je predstavilo več kot 180 znanstvenikov, raziskovalcev, akademikov in profesorjev, od tega več kot 70 slovencev, kar je izredna promocija slovenske znanosti v tujini, saj so slovenski predavatelji in profesorji mednarodnim slušateljem podajali zadnje izsledke svojega raziskovalnega dela v 12 sekcijah, od katerih je AMEU - ECM vodil, koordiniral in predsedoval kar štirim, slovenski znanstveniki pa so se v okviru sekcij soočili z znanstveniki iz tujine.

Dogodek je vsekako bil zelo odmeven, saj je imel največje število mednarodnih udeležencev, največje število udeležencev iz Slovenije do sedaj, ter zabeležil največ držav udeleženk, kar nedvomno kaže na veliko odmevnost slovenskega znanstvenega in raziskovalnega dogajanja na Hrvaškem.