Izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 5. julija 2016 objavilo Javni razpis za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva.

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor je uspešno oddala vlogo in dobila odobrena sredstva za izvedbo projekta.

Cilji projekta

- izboljšanje kakovosti procesov, ki vodijo v večjo odprtost in vpetost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje,
- izboljšanje kakovosti mobilnosti slovenskih visokošolskih študentov in učiteljev ter drugih strokovnjakov.
Višina odobrenih sredstev za operacijo je 37.713,00 EUR.

Rok za dokončanje projekta je do 08.11.2017.

Posredniški organ

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Upravičenec

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor

Kontakt

Projektna pisarna AMEU
tel. št.: 059 333 075 ali email: anja.backo@almamater.si
Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Naložbo sofinancira Republika Slovenija.