Mobilnost visokošolskih učiteljev AMEU-ECM 2017-2018

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 28. aprila 2017 objavilo javni razpis »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018.«

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor je oddala vlogo za operacijo »Mobilnost visokošolskih učiteljev AMEU-ECM 2017-2018«, v okviru katere je uspešno prijavila 1 mobilnost visokošolskega učitelja AMEU-ECM.

Namen operacije je spodbuditev mobilnosti zaposlenih na AMEU-ECM z namenom sodelovanja v neposrednem pedagoškem procesu na tujih visokošolskih institucijah v letih 2017 in 2018. V tem času bomo izvedli eno trimesečno mobilnost visokošolskega učitelja na tujo institucijo. Visokošolski učitelj se bo vključil v neposredni pedagoški proces, prav tako pa bo preostali čas na tuji visokošolski instituciji namenil za posredno pedagoško delo, kot je priprava na pedagoški proces in priprava študijskih gradiv. Vsekakor pa je cilj operacije tudi sodelovanje s tujimi visokošolskimi učitelji, povezovanje z namenom priprave morebitnih skupnih študijskih programov, dogovarjanje za sodelovanje na skupnih projektih, vključevanje in aktivno sodelovanje visokošolskega učitelja na strokovna in znanstvena srečanja na tuji visokošolski instituciji.

Cilji operacije

  • pedagoško sodelovanje,
  • sodelovanje s tujimi visokošolskimi učitelji,
  • povezovanje z namenom priprave morebitnih skupnih študijskih programov,
  • dogovarjanje za delo na novih mednarodnih skupnih projektih,
  • sklenitev Erasmus sporazuma za mobilnost osebja – za namene poučevanja in usposabljanja ter študentov – za namene praktičnega usposabljanja in študija.

Višina odobrenih sredstev za operacijo je 6.810,00 EUR, od tega znaša:

  • prispevek Evropske unije 5.448,00 EUR (80 %),
  • pripadajoča slovenska udeležba 1.362,00 EUR (20 %).

Rok za izvedbo operacije je do 31.12.2017.

Posredniški organ

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Upravičenec

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor

Kontakt

Projektna pisarna AMEU

tel. št.: 059 333 075 ali email: petra.bk@almamater.si

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.