Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2019 - 2022

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 17. 6. 2019 objavilo javni razpis »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2019  - 2022.«

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor je oddala vlogo za operacijo »Gostovanja tujih strokovnjakov na AMEU – ECM 2019 - 2022«, v okviru katere je uspešno prijavila 8 gostovanj tujih strokovnjakov.

Namen operacije je spodbujanje in krepitev vključevanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na AMEU. Krajša gostovanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoškem procesu bodo prispevala k izmenjavi strokovnega znanja ter načinov poučevanja v okviru študijskih programov in specifičnih predmetov ter s tem k razvoju študijske dejavnosti. Hkrati se bodo okrepile druge oblike mednarodnega sodelovanja in povezovanja, predvsem dolgoročna partnerstva, katerih cilj je sodelovanje na pedagoškem, raziskovalnem in razvojnem področju. AMEU bo v okviru projekta gostila tudi slovensko strokovno in akademsko osebje, ki je zaposleno na institucijah v tujini, kar bo prineslo tesnejše povezave s tujimi visokošolskimi, raziskovalnimi in drugimi institucijami.

Cilji operacije

  • okrepitev sodelovanja in povezovanja AMEU s partnerji v evropskem in globalnem prostoru za prenos znanja, izkušenj ter novih oblik poučevanja,
  • okrepitev mednarodnih kompetenc akademskega osebja in študentov,
  • razvoj učnega okolja, ustvarjalnosti in inovativnosti ter posodobitev študijskih programov,
  • večja kakovost poučevanja, učenja in učnih izidov študentov,
  • okrepitev sodelovanja s partnerji na mednarodnih raziskovalnih projektih, skupnih študijskih programih in sklepanje strateških partnerstev.

Višina odobrenih sredstev za operacijo je 24.378,00 EUR, od tega znaša:

  • prispevek Evropske unije 19.502,40 EUR (80 %),
  • pripadajoča slovenska udeležba 4.875,60 EUR (20 %).

Rok za izvedbo operacije je do 30.06.2022.

Posredniški organ

Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Upravičenec

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor

Kontakt

Projektna pisarna AMEU

tel. št.: 059 333 075 ali email: anja.inkret@almamater.si

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.siI

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.