Podpora strokovnim delavcem v izobraževanju in zaposlovanju na področju avtizma (VIS A VIS)

Trajanje projekta: 1.6.2022 – 30.4.2024

Vodja projekta: dr. Sebastjan Kristovič in mag. Jasmina Kristovič

Financer: Norveški finančni mehanizem 2009-2021

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor kot partner sodeluje v projektu VIS A VIS, ki je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021, v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Kratka vsebina projekta:

Projekt VIS A VIS naslavlja več izzivov na področju avtizma v Sloveniji. Združujemo se različne nevladne in zasebne organizacije, ki nas povezuje ideja, da so na področju avtizma potrebne in mogoče spremembe. Nekatere od njih želimo doseči tudi s tem skupnim projektom.

Namen projekta:

Namen projekta je pridobiti podatke o številu oseb z avtizmom v Sloveniji, usposobiti multiplikatorje za razvoj novega modela podpore zaposlenim v vzgoji in izobraževanju in delodajalcem ter zaposlenim na Zavodih za zaposlovanje za uspešno poučevanje in zaposlovanje oseb z avtizmom, in ta model tudi razviti.

Projektni cilji:

Cilj projekta je postaviti tako učinkovit model podpore zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, na Zavodu za zaposlovanje ter delodajalcem, da bomo z institucionalnim sodelovanjem na vseh ravneh izobraževanja in zaposlovanja izboljšali pogoje za učenje in zaposljivost oseb z avtizmom.

Projektni partnerji:

  • Zveza za avtizem Slovenije (prijavitelj in koordinator)
  • Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor
  • Šentprima – zavod za rehabilitacijo in izobraževanje
  • Osnovna šola KOZARA Nova Gorica
  • MIK – Mednarodno trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
  • SPISS - Fjæran-Granums spisskompetanseservice
     

Spletna stran projekta: https://visavis.si/