Ustvarjena bitja, ljudje, roboti: teologija stvarjenja med humanizmom in posthumanizmom

Trajanje projekta: 1.7.2019 - 30.6.2022

Vodja projekta: dr. Matej Mertik in dr. Gorazd Andrejč (ZRS Koper)

Sodelujoči partnerji:

  • Znanstveno raziskovalno središče Koper
  • Alma Mater Europaea - Evropski center Maribor
  • Alma Mater Europea – Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij

Evidenčna številka ARRS: J6-1813 (B)

Financer: ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS)  

Kratka vsebina projekta:

Izvirni projekt ‘Ustvarjena bitja, ljudje, roboti: teologija stvarjenja med humanizmom in posthumanizmom’ obravnava kulturno posebej relevantno temo: razmerje med človekom in strojem, zlasti odnos med človekom in človeku-podobnim umetno-inteligentnim (AI) robotom sedanjosti in prihodnosti. Večina dela na nastajajočem področju teologije novih tehnologij do sedaj se je osredotočala na filozofijo transhumanizma, medtem ko je bilo zelo malo teološke interpretacije vse bolj vplivnega posthumanizma, t.j. radikalno utelešene in (večinoma) materialistične filozofije, ki postavlja kiborga (kombinirano ali združeno bitje med človekom in strojem) kot novo (post)človeško bitje prihodnosti in zavrača nekatere temeljne predpostavke humanizma. Ta projekt se bo lotil tega manjka v znanosti na nov način: raziskoval in razvil bo nove teološke odzive na posthumanistični izziv s ciljem razviti svežo, konstruktivno teologijo človeku-podobne umetne inteligence (AI). V njej bodo združene poddiscipline teološke antropologije, teologije tehnologije, ustvarjalne teologije, eko-teologije in teologije kulture ter filozofije. Razvite perspektive bodo večinoma krščanske (ortodoksne, liberalne in postmoderne), obravnavane in – kjer bo primerno – tudi nadaljnje razvite – pa bodo tudi panteistične in animistične perspektive o posthumanizmu in AI-robotiki. Nekaj ​​glavnih vprašanj, ki jih bo projekt obravnaval, so: Ali so tradicionalni krščanski teološki pojmi o človeški edinstvenosti oz. posebnosti ustrezni v luči na omenjene tehnološke razvoje, ali naj bodo opuščeni ali pa radikalno reinterpretirani/reformirani? Ali obstaja oz. bi morala obstajati krščanska teologija posthumanizma ali celo posthumanistična teologija? Ali »zelene« teologije ponujajo boljše hermeneutične izhodiščne točke za interpretacijo odnosov človek-stroj kot tradicionalne krščanske antropologije (imago Dei)? Ali panteistične in/ali animistične filozofije okolja in teologije stvarjenja ponujajo primernejše in teoretično uspešnejše konceptualne okvire ali vire za reševanje tega izziva? Z namenom razvoja konstruktivne teološke interpretacije dejanskega in verjetnega prihodnjega razvoja človeku-podobne AI, robotike in odnosov med človekom in strojem, bo projekt obravnaval tudi posthumanistično popularno kulturo in umetnostjo (znanstvena fantastika). Končni rezultat bodo sodobne različice teologije stvarjenja v luči posthumanistične, feministične in eko-teološke kritike tradicionalnega humanizma in teologije stvarjenja, ki bo razvit v medsebojnem dialogu perspektiv sodelujočih raziskovalcev.

Spletna stran projekta: https://www.zrs-kp.si/index.php/research/posthumanizem/

Kontakt: Projekta pisarna AMEU: tel. št.: 059 333 075 ali email: anja.inkret@almamater.si ali petra.bk@almamater.si