VAINNO

Čezmejno inovacijsko omrežje za vrednostno analizo v podporo vrednostni analizi kot inovativnemu orodju za povečanje uspešnosti slovenskih in avstrijskih podjetij

Osnovni cilj projekta je izgradnja in vzpostavitev čezmejne mreže, v kateri bodo povezane raziskovalne institucije, podporne organizacije ter mala in srednja podjetja (v nadaljevanju MSP) zagotovili trajnost sodelovanja z nenehnim razvojem metode Vrednostne analize, usposabljanjem kadrov in večanjem kompetenc, pri tem pa skladno s programom uspešno prenašali dognanja v prakso in prispevali k večji konkurenčni prednosti ter trajnostnem razvoju regij.

Ciljne skupine projekta so naslednje:
• MSP-ji: potrebujejo podporo raziskovalnih institucij pri vzpostavljanju inovativnega okolja in uporabi metode Vrednostna analiza, ter visoko usposobljen kader. Potrebujejo tudi sodelovanje in povezovanje s sorodnimi podjetji.
• Raziskovalne institucije, ki se ukvarjajo s temeljnimi in aplikativnimi raziskavami ter izobraževanjem metod inovacijskega menedžmenta. Mreženje omogoča hitrejši in transparentnejši ter sistemski razvoj metode.
• Regije (štajerska, podravska, pomurska, koroška, savinjska): na obeh straneh meje potrebujejo enakomernejši razvoj v primerjavi z razvitejšimi industrijskimi področji in pridobijo možnost izboljšanja socialne stabilnosti
• Podporne organizacije: delujejo kot mehanizem za učinkovit prenos znanja v prakso – MSP-je in za uspešno podporo metode potrebujejo znanje z metodologijo, same pa nadgrajujejo uporabo posredovanega znanja in lastnih izkušenj v uspešno aplikacijo raziskav.